Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občané se mohou zapojit do tvorby Strategie rozvoje města Zlína do roku 2030

23. 6. 2020

Aktuality

20

Zlín - Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 s výhledovým horizontem do roku 2035.

js1-1940-pano.jpg

Zlín - Město Zlín zpracovává strategický dokument Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 s výhledovým horizontem do roku 2035.

Strategie Zlín 2030 bude zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. Obracíme se proto na občany města s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030. V  dotazníku mají občané možnost vyjádřit se k otázkám týkajícím se budoucího rozvoje města. Tyto názory a připomínky jsou pro tvorbu tohoto dokumentu velmi důležité.

Jak se bude strategie tvořit? Zpracovatel strategie postupně vypracuje tři na sebe navazující části dokumentu: analytickou část, návrhovou část a implementační část. V návaznosti na návrhovou a implementační část zpracovatel vypracuje také projektové návrhy klíčových projektů města a první verzi akčního plánu s vazbou na proces schvalování rozpočtu města.

Pro tvorbu Strategie 2030 byly sestaveny pracovní skupiny pojmenované Kvalita života, Vzdělání, Bezpečnost, Doprava a technická infrastruktura, Územní plánování a urbanismus, Vstřícné město a Vizionářská. „Na základě vznikající strategie Zlín 2030 by mělo být nastaveno jasné směřování města. Naším cílem je, aby byl Zlín rodinným městem, které bude stavět na svých silných stránkách. Těmi jsou bezpečnost, životní prostředí, dostupnost kvalitního školství i bohatý výběr z volnočasových aktivit. Chceme, aby ve Zlíně zůstávali, nebo sem přicházeli produktivní lidé, kteří zde budou zakládat rodiny,“ řekl primátor Jiří Korec. Závěry a doporučení pracovních skupin se budou následně předkládat koordinačnímu výboru.

 „Původním cílem vizionářské pracovní skupiny bylo nalézt pro Zlín přívlastek „jedinečné technologie,“ kterou by na základě strategie podporovalo, jak můžeme vidět například u Liberce, který se spojuje s nanotechnologiemi nebo Brnem, které je spojováno zejména s IT technologiemi. Vzhledem k podpoře inovací a kreativních průmyslů a historii města odkazující se na Tomáše Baťu jsem navrhoval například přívlastek „Zlín – kreativní jako Baťa.“ Po diskuzích však vyplynulo, že město má řešit věci, které může přímo ovlivňovat, aby ve Zlíně žilo co nejvíce produktivních lidí, a podnikatelská sféra se pak postará o to, jak pracovat s lidmi po stránce kariérní. Výstupem a zadáním pro další přípravy strategie je tedy Zlín jako rodinné město,“ dodal Jiří Korec.

 Důležité informace pro vyplnění dotazníku:

U uzavřených otázek lze zvolit pouze jednu odpověď označením daného čísla. Vyplněný dotazník mohou respondenti odevzdat do pondělí 13. 7. 2020 do 24:00 hodin na některém ze sběrných míst:

● Vhazovací urna před radnicí nebo osobně v Městském informačním a turistickém středisku Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12

● Poštovní schránky kanceláří místních částí: Jaroslavice, Anenská 119; Kostelec, Zlínská 133; Lhotka - Chlum, Lhotka č. 68; Louky, Náves Louky 68; Lužkovice, Na Gruntech 29; Malenovice - Masarykova 1242 (DPS); Malenovice - sídliště - Mlýnská 845 (Klub seniorů); Prštné, Náves 636; Příluky, Dolní dědina 26; Štípa, Nová cesta 668; U Majáku, Film. ateliery – K Majáku 5005 (budova klubu seniorů); Velíková, Dolní konec 53.

● Osobně v úředních hodinách kanceláří místních částí: Klečůvka, Klečůvka 16, ČT 11 – 16 hodin; Kudlov, Na Vrchovici 21, PO 14 – 18 hodin; Mladcová - Návesní 418 (budova hasičské zbrojnice), PO 16 – 19 hodin; Salaš, Salaš 60, ST 13 – 17 hodin.

Dotazník můžete vyplnit a odevzdat těmito způsoby:

● Formulář dotazníku lze vystřihnout z Magazínu Zlín a vyplněný ho odevzdat na uvedených sběrných místech.

● Formulář dotazníku pro vyplnění si můžete vyzvednout také v Městském informačním a turistickém středisku Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12.

● Formulář dotazníku v PDF souboru si můžete stáhnout z webových stránek zlin.eu/dotaznik , vytisknout si ho a odevzdat na uvedených sběrných místech.

● Formulář dotazníku můžete vyplnit elektronicky v souboru .docx (ke stažení na webových stránkách zlin.eu/dotaznik) a odeslat ho na e-mailovou adresu dotaznik@zlin.eu .

● Dotazník můžete vyplnit on-line na webových stránkách zlin.eu/dotaznik .

Údaje, které poskytnou občané pro tvorbu strategie, zůstanou anonymní a nebudou komerčně využity. Zpracovatel strategie společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., která zpracovává tento průzkum pro město Zlín, je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů a jako správce se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dodržuje standardy kvality a etický kodex mezinárodní asociace ESOMAR.

Výsledky anketního šetření spokojenosti obyvatel města budou zapracovány do analytické části nové strategie rozvoje města, poté se k těmto bude moct veřejnost vyjádřit.

V dokumentu níže naleznete dotazník ke spokojenosti obyvatel města.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru