Česky

Česky

English

menu
zavřít

Občané se zapojili do přípravy nové strategie rozvoje města

9. 10. 2020

Aktuality

22

Zlín – Statutární město Zlín zapojilo do přípravy Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 své občany.

strategie.jpg

Zlín – Statutární město Zlín zapojilo do přípravy Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 své občany. Město chtělo znát názor na rozvoj Zlína jak ze strany obyvatel, tak i stran osob z podnikatelské sféry. K průzkumu spokojenosti město využilo anketního šetření.

„Názory zlínských občanů a zástupců podniků, které vyjádřili v anketě, jsou pro tvorbu strategického dokumentu velmi cenné. Jejich tipy a připomínky přispějí ke kvalitnímu zpracování strategie rozvoje města, která bude odrážet reálně potřeby obyvatel i podnikatelů,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

Prostřednictvím anketního šetření se do průzkumu zapojilo 993 osob žijících či studujících ve Zlíně. Z výsledků šetření vyplynulo, že většina respondentů je s kvalitou života ve městě spokojena. Respondentům se nejvíce líbí parky, zeleň a příroda, dále oceňují architekturu, celkový klid, kulturu a atmosféru města. Projevili spokojenost i s kvalitou životního prostředí. Pozitivní skutečností je, že se většina lidí, kteří se šetření účastnili, cítí ve městě bezpečně.

Nejvíce respondentům chybí větší počet kulturních akcí, moderní nádraží, možnosti parkování a dořešení dopravní situace ve městě. Výhrady k bydlení měla třetina respondentů. Jako nejčastější důvody nespokojenosti s bydlením ve Zlíně lidé uváděli málo bytů, drahé nemovitosti a nájmy, problém s parkováním, problémy s hlučností a hustou dopravou. Přednostně by respondenti doporučovali podporovat zlepšení dopravy a bydlení ve městě.

Po obyvatelích se měli možnost k rozvoji města vyjádřit i zástupci vybraných podniků. Cílem průzkumu, bylo zjistit názory na podnikatelské prostředí ve městě. Podniky se vyjadřovaly k podnikatelskému klimatu, kvalitě služeb, správě a rozvoji města, uváděly, jaké problémy považují za nejzávažnější a jaké jsou jejich plány do budoucna.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 45 respondentů z řad podnikatelů a živnostníků podnikajících ve Zlíně. Podnikatelé nejsou ve městě Zlíně nespokojeni, ale nevyjádřili ani výraznou spokojenost (spokojeni jsou zejména s kvalitou života na území města a s dodavateli v regionu). Většina respondentů neplánuje podnikání ve městě Zlíně ukončit ani přemístit podnikání do jiného území. Mezi nejčastěji uváděná pozitiva místního podnikatelského prostředí dle respondentů patří podnikatelská tradice ve městě spojená s osobností Tomáše Bati, ze které vychází pracovitost místních lidí, také spolupráce a vzájemná podpora mezi podnikateli v regionu, s místní vysokou školou, s Úřadem práce. Bariéry rozvoje vidí především v nedostatku kvalifikované pracovní síly. Podnikatelé prioritně a shodně s jednotlivými respondenty z řad zlínských občanů doporučují prioritně řešit dopravu ve městě – parkování, údržbu a opravy silnic i dopravu do města.

Anketní průzkum spokojenosti obyvatel města Zlína a průzkum podnikatelského prostředí realizovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů.

Výstupy z anketního šetření spokojenosti občanů a výstupy z průzkumu podnikatelského prostředí ve zkrácené verzi jsou k dispozici v příloze tiskové zprávy.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru