Česky

Česky

English

menu
zavřít

Od dnešního dne je vyhlášen nouzový stav

26. 11. 2021

Aktuality

27

Zlín - V souladu s usnesením vlády č. 1065 byl na území České republiky s účinností od 00:00 hod. dne 26. listopadu 2021 na dobu 30 dní vyhlášen NOUZOVÝ STAV ...

covid-19.jpg

Zlín - V souladu s usnesením vlády č. 1065 byl na území České republiky s účinností od 00:00 hod. dne 26. listopadu 2021 na dobu 30 dní vyhlášen NOUZOVÝ STAV z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS Cov-2.

Platná krizová opatření: 

        I.            Omezení činnosti maloobchodu a služeb s účinností od 18:00 hod. 26. listopadu 2021 do 23:59 hod. 25. prosince 2021  (plné znění opatření)

Zákaz:

-        přítomnosti veřejnosti od 22:00 hod. do 4:59 hod. v provozovnách strav. služeb, hudebních, tanečních, herních, apod. společenských klubech, diskotékách, hernách a kasinech;

-        provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich, tímto není dotčen prodej vánočních stromků, jmelí a ryb nebo produktů z nich;

-        konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, tímto nejsou dotčeny vnitřní prostory provozoven stravovacích služeb;

Omezení:

Platí stejná omezení stanovená mimořádným opatřením MZ ČR od 22. listopadu, omezení tedy nejsou nová ale platná od tohoto data, nově jsou jen včleněny do krizového opatření, obecně pro služby, akce i do stravovacích zařízení platí vstup pouze s potvrzením o očkování nebo prodělání nemoci; oblasti kde dochází ke změnám jsou vypsány níže:

 

-        provoz nákupních center s plochou nad 5000m2nově se zakazuje konzumovat potraviny v prostorách nákupního centra, včetně prostor tzv. food court, s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny strav. služeb;

-        provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce aj. podobné akce pro osoby mladší 18 let tak, že se nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob;

-        konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových aj. uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že se nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), nově všichni diváci musejí být usazeni, to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek;

-        konání veřejných nebo soukromých akcí, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů aj. veřejných osob, konaných ze zákona a a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, tak, že se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob, jde-li o účast na pohřbu, není nově nutné se prokazovat splněním podmínek O-N (očkování, prod. nemoci), toto dosud platilo pouze pro skupiny nad 30 osob, omezení nadále platí u svateb a vstupu do reg. partnerství.

      II.            Zajištění poskytování zdrav. služeb poskytovateli zdrav. služeb akutní lůžkové péče s účinností od 26. listopadu 2021 (plné znění opatření)

Krizové opatření umožňuje k zajištění poskytování zdravotních služeb hejtmanům ukládat pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří jsou poskytovatelem ambulantní péče, jednodenní péče nebo lůžkové péče, v jejichž zdrav. zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocnění COVID-19.

-        vyjmenovaným poskytovatelům zdrav. služeb ukládá povinnost sestavit seznamy zdrav. pracovníků a zaslat do následujícího dne místně příslušnému hejtmanovi.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru