Česky

Česky

English

menu
zavřít

Odborníci navrhli další opatření proti šíření afrického moru divokých prasat

25. 7. 2017

Aktuality

6

Zlínský kraj - Vybudování pevného oplocení na západní a východní straně oblasti v okrese Zlín nejvíce zasažené africkým morem divokých prasat, konkrétně v místech...

Populaci divokých prasat zasáhla rychle se šířící nemoc

Zlínský kraj - Vybudování pevného oplocení na západní a východní straně oblasti v okrese Zlín nejvíce zasažené africkým morem divokých prasat, konkrétně v místech, kde se předpokládá migrace těchto prasat, a také instalace odchytových zařízení, která přispějí k nutné redukci černé zvěře. To jsou dvě hlavní doporučení odborníků proti dalšímu šíření moru, která vzešla ze včerejšího večerního jednání radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margity Balaštíkové se zástupci agrárního sektoru, veterináři, myslivci a odborníky na chování černé zvěře a její odlov.  

„Ještě dnes seznámím s výsledky našeho jednání a navrženými doporučeními ústředního ředitele Státní veterinární správy a požádám jej, aby je vydal jako další mimořádná veterinární opatření, která budou pro všechny závazná,“ informovala Margita Balaštíková

Smyslem navrženého oplocení v délce zhruba10 kilometrůz každé strany je to, aby se zabránilo migraci nakažených prasat a ohnisko moru se tak nešířilo dále. V případě odchytových zařízení jde jednak o menší klece o rozměrech v řádech metrů, ale i mnohem větší záchytná zařízení o ploše až jednoho hektaru. S jejich přispěním se daří redukovat stav černé zvěře mnohem rychleji než odstřelem. Tato zařízení fungují tak, že prasata se dostanou dovnitř, ale ven už ne, neboť v momentě, kdy začnou rýt v zemi, vchod se uzavře. Mechanismus uzavření se tedy spouští pouze rytím v zemi, čímž je zabráněno tomu, aby zde byla zachycena např. jelení či srnčí zvěř. Podle doporučení odborníků by na sto hektarů lesního porostu mělo být jedno odchytové zařízení, což znamená, že ve Zlínském kraji se přepokládá instalace řádově desítek těchto zařízení, a to nejen v zamořené zóně, ale podle potřeby i na ostatních místech kraje. Přímo v zamořené zóně by mohla být instalována i dvě velkoplošná zařízení.

„Poprosila jsem zástupce mysliveckých sdružení, aby si již nyní vytipovali místa vhodná pro umístění odchytových zařízení, a to proto, aby se s jejich instalací mohlo začít neprodleně po jejich schválení. Myslivcům v tomto nabídneme součinnost a věřím, že stát na to vyčlení potřebné peníze. Pokud by se totiž mor rozšířil do velkochovů, škody by mohly jít až do miliard korun, zatímco teď se bavíme o nákladech v řádech stovek milionů. Jde tedy jen o zlomek prostředků, než co by stálo řešení krize v případě, že by byl mor zavlečen do velkochovů,“ uvedla Margita Balaštíková.

V souvislosti s africkým morem vedla v předchozích dnech Margita Balaštíková jednání také s organizátory automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín. Výsledkem je dohoda, že dojde ke změně trasy soutěže, která původně zasahovala do zamořené oblasti, a to v zájmu toho, aby bylo zabráněno dalšímu šíření nákazy. Opatření se týká rychlostní zkoušky Březová – Slušovice, která tak bude vedena v nové trase, nezasahující do zamořené oblasti.

Zpracoval: Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru