Česky

Česky

English

menu
zavřít

Otrokovice mají snahu řešit problém s čištěním odpadních vod

4. 4. 2018

Aktuality

25

Zlín – Město Otrokovice bude hledat možnosti, jak vyřešit problém se zvýšenými náklady na čistění odpadních vod. Za tímto účelem plánuje vypracování odborné studie definující teoretická a praktická východiska včetně možného záměru výstavby...

Úpravna vody Tlumačov - kaskáda

Zlín – Město Otrokovice bude hledat možnosti, jak vyřešit problém se zvýšenými náklady na čistění odpadních vod. Za tímto účelem plánuje vypracování odborné studie definující teoretická a praktická východiska včetně možného záměru výstavby vlastní nové ČOV na katastru Otrokovic. Tento záměr prezentovali jeho představitelé na setkání ve Zlíně s vedením tamní radnice.

Otrokovice jsou jediným z měst a obcí na Zlínsku, které nečistí své odpadní vody v zařízení vlastněném společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (VaK), tamní vodu čistí soukromá ČOV. To sebou přináší kromě jiného také promítání nákladů na její modernizaci do ceny vody. A také proto v Malenovicích vyjde čistění kubíku vody na 27,80 Kč, v čističce soukromé společnosti TOMA Otrokovice vyjde stejný úkon na 40,57 Kč. Zvýšené náklady na čistění v Otrokovicích - za loňský rok šlo o částku cca 15 000 000 Kč - přitom nenese tamní radnice, ale rozpočítávají se v rámci tzv. solidárního systému mezi všechny akcionáře VaK, což jim navyšuje celkovou cenu vody.

„Tato skutečnost je pro město Zlín tématem. Vítáme proto, že otrokovická radnice chce hledat a také nalézt řešení,“ konstatoval primátor Miroslav Adámek, který společně se svými náměstky Ondřejem Bětákem a Patrikem Kamasem jednání s představiteli Otrokovic vedl.

Studie, kterou si Otrokovice plánují letos zpracovat, má detailně popsat současnou situaci a navrhnout možná řešení, včetně případné výstavby nové ČOV na území města.

„Hrozba potenciálního zvýšení ceny vody pro obyvatele Otrokovic je pro nás motorem pro hledání uspokojivého řešení pro všechny. K tomu jsme se při jednání zavázali a takto budeme nyní postupovat,“potvrdili zástupci Otrokovic na jednání Jiří Veselý, Ivo Kramář, Jiří Ondráš a Milan Plesar.   

Nad problematikou vodárenství, ale i dalšími tématy, se přítomní zástupci měst Zlín a Otrokovice chtějí potkávat pravidelně. K otázkám vodárenství se nově chtějí vyjadřovat společně.

Zlín a Otrokovice patří mezi významné akcionáře společnosti VaK. Město Zlín je dokonce s 47 procenty akcionářem největším. Obě města jsou významně propojena, jsou společníky a zakladateli v DSZO, před pár lety se mezi nimi podařilo dobudovat cyklostezku, podílí se společně na celé řadě projektů a spolupracují také v oblasti evropských i národních dotací.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru