Česky

Česky

English

menu
zavřít

Památník Tomáše Bati ocenili na konferenci cestovního ruchu

16. 3. 2023

Aktuality

105

Zlín – Centrála cestovního ruchu Východní Moravy ocenila sedmnáct nejvýznamnějších počinů v cestovním ruchu vzniklých či dokončených během posledních tří let. Za rok 2019 získala ocenění i rekonstrukce Památníku Tomáše Bati.

Uznání projektům, které  rozšíří turistickou nabídku v našem kraji, vyhlásila centrála na konferenci Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023, která se konala ve Zlíně.

Opatření spojená s pandemií covidu-19 nám neumožnila za poslední tři roky uspořádat tradiční setkání dnešního rozsahu, proto se nyní vracíme k ocenění významných počinů, z nichž některé již třetím rokem úspěšně slouží veřejnosti,“ vysvětlila ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Zuzana Vojtová.

Celodenní konference Cestovní ruch ve Zlínském kraji 2023, pořádané Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, se  v hotelu Zlín zúčastnilo na 130 zástupců významných institucí, městských a obecních úřadů, manažerů a odborníků z oblasti cestovního ruchu. Mezi řečníky vystoupil například významný ekonom Petr Zahradník, který představil současnou situaci a perspektivy cestovního ruchu v evropském měřítku, uznávaná expertka na komunikaci v cestovním ruchu Eva Frindtová a odborník na sběr statistických dat Tomáš Kravka.

Provozovatelé ubytovacích zařízení i turistických cílů hodnotili rok 2022 a seznamovali přítomné se svými plány pro nadcházející sezonu. O svých prioritách hovořili v další panelové diskusi také zástupci oblastních destinačních společností. Součástí konference byla také prezentace výsledků šetření projektu, zaměřeného na profil návštěvníka našeho regionu. Aktuální výzvou, kterou hodlá Zlínský kraj naplnit, je využití odkazu firmy Baťa, jež je s regionem silně spojena. Aktéři cestovního ruchu v našem kraji projevili zájem o komplexní produkt napříč turistickými oblastmi, který by se baťovskou tematikou zabýval.

Město Zlín a jméno Baťa patří neodmyslitelně k sobě. Zájem o baťovskou historii města reflektuje stoupající návštěvnost Památníku Tomáše Bati. Velmi dobře si uvědomujeme vůdčí postavení Zlína v tématu Baťa, ale nezapomínáme ani na další známé i méně známé „baťovské lokality“ – Otrokovice, Napajedla, Chřiby, Vizovicko, Vsetínsko, Hostýnské vrchy či Uherské Hradiště. Věřím, že v součinnosti s destinační společností Zlínsko a Luhačovicko vznikne turistická nabídka, která přivede do kraje další návštěvníky,“ sdělila náměstkyně primátora města Zlína Martina Hladíková.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy udělila uznání za významný počin v cestovním ruchu kromě zlínského Památníku i dalším projektům. Za rok 2019 udělila uznání rekonstrukci Lázeňské kolonády v Luhačovicích a nově vzniklé Zvukové mapě Luhačovic. Za roky 2020–2022 získala uznání rekonstrukce Hospodářského dvora v muzeu v přírodě v Rymicích, rekonstrukce Libušína na Pustevnách, nově vzniklé multifunkční centrum Kapka Resort ve Lhotě u Vsetína, nově vzniklý Trezor přírody v Horním Lidči, nově vzniklá expozice Člověk v krajině, projekt Krajina v lidech na Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, nově vzniklý Zlínský architektonický manuál, úspěšný rozvoj ZOO Zlín, první část rekonstrukce rekreační oblasti Štěrkoviště v Otrokovicích, nově vzniklé Muzeum mizející africké kultury Tjiwara ve Vizovicích, další úspěšný rozvoj Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh ( BEVLAVA), nově vzniklé Cyrilometodějské centrum v rámci Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, další úspěšný rozvoj Vinice starých odrůd v Archeoskanzenu Modrá, objev a zpřístupnění středověké černé klášterní kuchyně na Velehradě a nově vzniklý produkt Procházky s tajenkou.

Nad březnovou konferencí věnovanou cestovnímu ruchu v našem regionu převzali záštitu místopředseda vlády Ivan Bartoš, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš a ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

Více na www.ccrvm.cz

Foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy