Česky

Česky

English

menu
zavřít

Památník Tomáše Bati. Otázky a odpovědi

17. 12. 2018

Aktuality

7

Zlín – Památník Tomáše Bati čekal 64 let na navrácení své původní podoby a poslání z 20. a 30. let, kdy byl podle jejího autora...

Interiér Památníku Tomáše Bati

Zlín – Památník Tomáše Bati čekal 64 let na navrácení své původní podoby a poslání z 20. a 30. let, kdy byl podle jejího autora architekta Gahury syntézou toho nejlepšího, co ve Zlíně vzniklo.

Zářící krystal má, po dvouleté obnově, ambice stát se mimořádným turistickým lákadlem. „I proto, že zlínská architektura a způsob výstavby ve Zlíně v první polovině dvacátého století je fenomén, který neměl v předválečném Československu ani v celé Evropě obdoby. Ostatně i v celosvětovém měřítku se pro srovnání najdou podobné příklady jen zřídka. Právě ve Zlíně se uskutečnily sny a vize celé tehdejší generace funkcionalistů,“ konstatoval náměstek primátora Miroslav Adámek, do jehož kompetencí patří kultura.

Náklady na obnovu Památníku Tomáše Bati přesáhly částku 50 milionů korun. Hned 32 milionů korun město získalo ve formě dotace z Ministerstva kultury. Přispěly také firmy a veřejnost, prostřednictvím sbírky nazvané Zlíňané sobě zaslali cca 600 tisíc korun.

Památník Tomáše Bati přitahuje velký zájem veřejnosti. A vyvolává řadu otázek. Přečtete si ty nejčastější i odpovědi na ně:

Proč je památník zatím obsahově prázdný?

Veškeré úsilí se dosud soustředilo především na uvedení budovy do původního stavu. O tom, co dalšího v památníku bude či nebude, se intenzivně jedná. O obnově památníku se diskutovalo desítky let, nebylo by na místě jej nyní narychlo zaplnit čímkoliv za každou cenu. Současně jsme si vědomi, že kulturní dědictví nelze pouze uchovávat a nekriticky k němu vzhlížet, jeho odkaz musí žít.

Proč uvnitř není letadlo? 

Na dokonalé replice letounu Junkers F 13, ve kterém zakladatel obuvnického impéria zahynul, se pracuje v olomoucké firmě TechProAviation. Podle náročného výrobního harmonogramu by měla být maketa v památníku umístěna do konce dubna 2019. To bude příležitost pro skutečné slavnostní otevření.

Bez automobilu k památníku?

Ano, nabádáme k procházce ze spodní části náměstí T. G. Masaryka tzv. Gahurova prospektu. Cestou od spodní části nejcennějšího místa ve funkcionalistickém městě si možná všimnete mnoha krásných detailů, které vám cestou automobilem unikají. Přepnete z uspěchaného režimu do uvědomění, že čas je relativní. Věřte, je to očistné.

Je ovšem řada těch, kteří si pěšky vyšlápnout nemohou. Pro ty v tento okamžik nemáme jiné řešení, než využít pro parkování vozu stávající parkovací plochy podél hlavní cesty, či v blízkosti památníku.

Snahou města Zlín je propojení co nejvíce funkcionalistických a architektonických skvostů do tematických okruhů, tzv. procházek, za zvýhodněné vstupné, ve spolupráci s Infopointem baťovského bydlení, se 14/15 Baťovým institutem nebo Nadací Tomáše Bati.

Zázemí?

Bez odpovídajícího moderního zázemí by památník nemohl fungovat. Zcela nové provozní a návštěvnické zázemí, které má původní industriální charakter typický pro Baťovy budovy z 30. let, najdete ve vedlejší budově gymnázia (bývalý Studijní ústav, směr Růmy), cca 100 m od památníku. Kromě základních funkcí – zařízení toalet, koupě vstupenek a upomínkových předmětů či odložení zavazadel, se zde v budoucnu návštěvníci budou moci věnovat klidnému studiu dostupných materiálů o památníku, zlínské architektuře a mnoha souvisejících tematických publikací m publikacím. Přínosem bude také promítání dokumentárního filmu a informační kiosek. Vedle budovy jsou vyhrazena parkovací místa pro invalidy.

Jenom lampy a jinak nic k vidění? 

Památník Tomáše Bati, nejpůsobivější architektonické dílo Františka Lydie Gahury, je moderní parafrází staveb vrcholné gotiky: namísto opěrného systému a barevných vitráží jen železobetonový skelet a sklo. Gahura touto geniálně jednoduchou, lapidární stavbou, vyjádřil kus osobnosti Tomáše Bati – jasnost, optimismus, poctivost, pravdivost, prostotu, velkorysost, vzlet. Letadlo Junkers se stalo symbolickým středobodem vnitřního halového prostoru památníku. Ten byl jinak ponechán zcela volný, rytmizovaný pouze sloupy. Výrazným prvkem interiéru je už jen jednoramenné schodiště ve tvaru písmene Z jako Zlín. Autor obnovy Ing. Petr Všetečka zachoval všechny atributy původní stavby.

Očekávání jakéhokoliv výstavního prostoru, další náplň budovy, jsou na místě. Zcela jistě se postaráme o to, aby budoucí návštěvníci odcházeli z památníku obohaceni o nezapomenutelné dojmy související s Tomášem Baťou, Františkem L. Gahurou i samotnou budovou – sochou.

Kdy navštívit památník?

Prozatímní „zimní“ provoz je plánován jeden den v týdnu, příp. po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Naší snahou je vyjít zájemcům o návštěvu vstříc.

 

Těšíme se na setkávání v Památníku Tomáše Bati v novém roce 2019. Sledujte aktuální dění na: www.pamatnikbata.eu, pamatnikbata@zlin.eu, https://www.facebook.com/pamatnikbata/.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru