Česky

Česky

English

menu
zavřít

Participace občanů na výdajích v místních částech města Zlína

6. 9. 2019

Aktuality

25

Zlín - Statutární město Zlín již přes deset let rozděluje finanční prostředky jednotlivým místním částem v rámci systému participace občanů. Projekt vznikl s vidinou vyššího zapojení občanů do rozhodovacího procesu.

dsc-2708.jpg

Zlín - Statutární město Zlín již přes deset let rozděluje finanční prostředky jednotlivým místním částem v rámci systému participace občanů. Projekt vznikl s vidinou vyššího zapojení občanů do rozhodovacího procesu.

Území statutárního města Zlína je rozděleno na vnitřní město a na příměstské místní části. Místní části tvoří obce se samostatným katastrálním územím historicky přičleněné k městu Zlín. V jednotlivých místních částech jsou zřízeny komise místních částí, které jsou dobrovolnými iniciativními seskupeními občanů žijících v dané lokalitě a jsou poradními orgány zastupitelstva a rady města.

Každý rok jsou pro místní části vyčleňovány v rozpočtu města Zlína na příslušný kalendářní rok finanční prostředky v celkovém objemu 25 mil. Kč, které jsou následně rozdělovány dle počtu obyvatel příslušné místní části a investovány dle doporučení jednotlivých komisí místních částí. Nad rámec těchto finančních zdrojů jsou radou a zastupitelstvem finančně zajištěny větší investiční akce a provozní výdaje každé místní části.

Celkové vynakládání finančních zdrojů v jednotlivých místních částech evidujeme a zveřejňujeme každoročně v závěrečném účtu města, což je oficiální dokument podléhající nezávislému auditu shrnující hospodaření města v předchozím kalendářním roce. Snahou města je zapojovat finanční zdroje rovnoměrně ve středu města i v jednotlivých místních částech.

„Rozdíly mezi průměrnými výdaji v jednotlivých místních částech, které zákonitě přesto vznikají, jsou způsobeny několika faktory. Jedním z faktorů je například realizace velkých investic např. v podobě potřebné výstavby kanalizace, jako v případě místních částí Salaš, Klečůvka nebo Veliková. Naopak nižší investice jsou v místních částech, kde nejsou školy a tedy navazující nutné výdaje do této oblasti,“ popisuje rozdíly výše investic do jednotlivých místních částech radní města Zlína Bedřich Landsfeld. 

Mezi největší místní části statutárního města Zlína se řadí Malenovice (7092 obyvatel), Prštné (3245 obyvatel) a Příluky (2677 obyvatel). Naopak nejmenšími místními částmi jsou Salaš (214 obyvatel), Klečůvka (302 obyvatel) a Lhotka - Chlum (357 obyvatel). Dle přepočtu výdajů na jednoho obyvatele vedou pomyslný žebříček právě nejmenší místní části. Místní část Salaš má příjem 318 922 Kč na jednoho obyvatele, následuje Lhotka – Chlum s příjmem 271 599 Kč a Klečůvka s 264 127 Kč. Každá investice se tak výrazně projeví v matematickém průměru

V průběhu let se ve Zlíně podařilo nastavit fungující systém řešení problémů obyvatel místních částí a zakotvit pojem komise a kancelář místní části do povědomí místních občanů tak, aby ji vnímali jako nedílnou součást vztahu občan – magistrát.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru