Česky

Česky

English

menu
zavřít

Partnerské město Groningen nabídlo Zlínu účast v mezinárodním projektu

4. 4. 2018

Aktuality

19

Zlín - Představitelé Zlína přivítali v prostorách radnice vzácnou návštěvu. Do krajského města zavítal Jan Kees Kleuver, poradce pro mezinárodní vztahy primátora města Groningen...

prohlídka zlínských škol.jpg

Zlín - Představitelé Zlína přivítali v prostorách radnice vzácnou návštěvu. Do krajského města zavítal Jan Kees Kleuver, poradce pro mezinárodní vztahy primátora města Groningen. Toto holandské město je jedním ze zlínských partnerských měst a tak se řešilo především navázání další užší spolupráce.

„Dohodli jsme s holandskou stranou partnerství v řadě oblastí a projektů. Především půjde o navázání spolupráce základních škol a zajímá nás také mezinárodní projekt „Přijímání mezinárodních talentů“, který by mohl do Zlína přilákat nadějné studenty či uznávané experty,“ zmínila Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství, která se setkání zúčastnila.

Program návštěvy byl zaměřený především na školství. Po oficiálním přijetí na zlínské radnici se tak uskutečnilo setkání s vedením Základní školy M. Alše, prohlídka školy, školních družin a školní jídelny. Cílem této spolupráce je  navázání partnerství základních škol včetně například možnost výměnných pobytů.

Program pokračoval na Univerzitě Tomáš Bati setkáním u prorektora pro mezinárodní vztahy Pavla Krutila a zástupců Buddy Systemu Zlín.

„Partnerské město Groningen nám nabídlo možnost zapojit se do projektu „Welcoming International Talent - Přijímání mezinárodních talentů". Projekt je určen pro středně velká města, která na svém území disponují možnostmi vyššího a vysokoškolského studia. Tato města společně připraví postup, který má za cíl přilákat mezinárodní talenty, ať už studenty nebo vysoce vzdělané odborníky, a který tyto talenty udrží v daném městě spokojené a co nejvíce ekonomicky aktivní,“ nastínil podstatu projektu Tomáš Lang, vedoucí Odboru kanceláře primátora.

Vedoucím městem projektu je právě město Groningen. Do projektu je také zapojeno německé město Magdeburg a dalším osloveným je Zlín. Partnerská města v rámci projektu sdílejí společné problémy a výzvy v oblasti služeb pro mezinárodní občany jako například bydlení, poskytování informací, integrace a rostoucí potřeby používání angličtiny pro všechny obyvatele města. Univerzita Tomáše Bati je tak pro město Zlín klíčovým partnerem tohoto projektu.

Neméně zajímavým bodem programu bylo setkání s pořadateli 58. Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Konkrétním výstupem z tohoto setkání je účast dětského primátora města Groningen v rámci mezinárodní odborné dětské poroty filmového festivalu.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru