Česky

Česky

English

menu
zavřít

Podzimní deratizace města začne v září

23. 8. 2017

Aktuality

47

Zlín – Podzimní deratizace zaměřená na hubení potkanů bude na území Zlína včetně příměstských částí provedena od 4. do 27. září. Celou akci bude zabezpečovat firma Deratex.

Deratizace hlodavců začne v září

Zlín – Podzimní  deratizace zaměřená na hubení potkanů bude na území Zlína včetně příměstských částí provedena od 4. do 27. září. Celou akci bude zabezpečovat firma Deratex.

„Nástrahou budou jednorázové antikoagulanty, které budou kladeny jak do kanalizační sítě, do nor, tak do vybraných objektů. Tato chemická aplikace je v současné době nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob boje proti hlodavcům,“ sdělila Jolana Michenková z Odboru životního prostředí a zemědělství magistrátu.

Občané se mohou sami do hubení potkanů aktivně zapojit, budou-li informovat pracovníky provádějící firmy o místech výskytu hlodavců. Mohou také tuto informaci oznámit telefonicky na telefonní čísla: 577 431 128 nebo 603 480 024, popřípadě přímo na Odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu, tel.: 577 630 925.

Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k nejvýznamnějším z nich patří např. mor, leptospirozy, a Salmonelozy. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech apod.

V širším povědomí lidí je ochrana před hlodavci vnímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení jejich populace na co nejnižší úrovni. Proto pro zajištění co nejvyššího efektu, je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva.

Smyslem těchto preventivních opatření je, co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod.

Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení se smetím a odpadky, včetně likvidace černých skládek. V neposlední řadě je to vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel tak zabrání zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represivního zásahu.

Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po třech měsících života, samice je březí pouze tři týdny a vrhá třikrát až sedmkrát do roka pět až 15 mláďat. Jeden pár potkanů může mít teoreticky až 800 potomků za rok.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru