Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pojďme věci řešit spolu, vyzvalo město ostatní řadové členy BD Podlesí

15. 11. 2017

Aktuality

26

Zlín – Město Zlín dle svého nedávného slibu navázalo přímou komunikaci s členy Bytového družstva Podlesí (BDP). Každému z nich odeslalo dopis, ve kterém deklarovalo snahu vyřešit...

Radnice na náměstí Míru

Zlín – Město Zlín dle svého nedávného slibu navázalo přímou komunikaci s členy Bytového družstva Podlesí (BDP). Každému z nich odeslalo dopis, ve kterém deklarovalo snahu vyřešit společně s nimi problémy, které se řadu let nedaří vyřešit představenstvu BDP.

„Představenstvu bytového družstva v čele s Pavlem Sekulou se nepodařilo nic vyjednat ani s námi, ani s našimi předchůdci na radnici. K řešení je toho přitom hodně. Především co bude dále s byty, které družstevníci užívají a které chtějí získat do svého vlastnictví. Máme velkou vůli věci posouvat kupředu, jde přece o osudy mnoha rodin. Současné předsednictvo bytového družstva se mnou ale ukončilo veškerá jednání, proto hledáme jinou cestu a možnosti,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Korec, jenž byl radou města pověřen jednáním ve věci BDP.

Dle čl. 20 odst. 11 stanov BDP se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí, jsou-li v souladu s právními předpisy a stanovami. Právě o možnosti usměrnění činnosti představenstva chce město Zlín s ostatními družstevníky jednat. „Chceme ve vší slušnosti a korektnosti přesvědčit řadově členy BDP, aby oni a město postupovali společně, že je to v našem společném zájmu. A v tomto duchu abychom vyvinuli tlak na představenstvo družstva, aby se snažilo věci řešit aktivněji,“ sdělil za město jeho mluvčí Zdeněk Dvořák.

Protože se problémy v BDP nedaří roky řešit ani přes výměny jednajících na straně města, je připravena radnice - pokud najde k tomuto kroku podporu mezi dalšími řadovými členy družstva - dosáhnout odvolání současného představenstva a zvolení nového, které by s městem znovu začalo konstruktivně jednat. „Pokud by představenstvo zásady a pokyny členské schůze nerespektovalo, je jedinou obranou odvolání představenstva,“ potvrdil Zdeněk Dvořák.

V dopise družstevníkům město vysvětluje, že kvůli požadovaným úpravám majetkových poměrů v BDP je nutné nejprve zkontrolovat účetnictví bytového družstva. To bylo Pavlem Sekulou „rekonstruováno,“ k jakým zásahům došlo a za jakým účelem ale Odbor ekonomiky a majetku magistrátu dosud nemohl zjistit, protože „rekonstruovanou“ podobu účetnictví nemá k dispozici a předání účetnictví ke kontrole v původní podobě se představenstvo BDP dlouhodobě brání, což ostatně před několika týdny potvrdil i Okresní soud ve Zlíně.

I kvůli zatvrzelosti současného představenstva BDP si město nechalo zpracovat analýzu, jak ve věci BDP dále postupovat. Na jejím základě se chystá aktuálně podat dvě žaloby: prostřednictvím jedné se bude domáhat na BDP podílu na zisku za roky 2014 a následující, druhou se chce domoci získání informací o hospodaření se společnou věcí – bytovými domy, za roky 2014 a následující. „V současné době chystáme předžalobní výzvy,“ potvrdila Pavla Šafaříková, která je pověřená vedením Odboru právního magistrátu.

Radnice má také k dispozici analýzu, ze které vyplynulo, že BDP by mělo městu Zlínu vyplatit jen za roky 2003 až 2006 částku ve výši cca 710 000 korun. Tato částka byla ze strany města již zažalována.

Možností, jak vyřešit situaci v BDP, má město několik. Vedle několika dohod a vypořádání je možná i varianta odchodu města Zlína z BDP a prodej jeho podílu případnému zájemci, se kterým by následně BDP jednalo o úpravách majetkových poměrů. "Prodej vlastnického podílu města třetímu subjektu je až poslední variantou. Kvůli řadovým členům BDP stále preferujeme cestu dohody,“ ujistil Jiří Korec.

Další informace k tématu na http://www.zlin.eu/-rekonstrukce-ucetnictvi-bd-podlesi-mesto-chce-zasahy-zkontrolovat-aktuality-3952.html.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru