Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pokladničky Tříkrálové sbírky vydaly štědrý obsah

2. 2. 2021

Aktuality

35

Zlín – Charita Zlín spočítala finanční příspěvky od dárců a oznámila výnos Tříkrálové sbírky 2021 na Zlínsku.

Dárci na Zlínsku jsou štědří

Zlín – Charita Zlín spočítala finanční příspěvky od dárců a oznámila výnos Tříkrálové sbírky 2021 na Zlínsku. Obsah pokladniček Tříkrálové sbírky, umístěných ve svatostáncích, prodejnách, úřadech a jiných veřejnosti přístupných místech, svědčí o štědrosti dárců.

Charita Zlín ve 44 obcích a 4 městech zapečetila celkem 265 obalů. I když zdaleka ne všechny se zaplnily, jejich obsah je ohromující. Výnos (ne)putujících pokladniček je 1.170.434 koruny! Sekunduje kasička virtuální, jejíž výnos k dnešnímu dni je 244.131 Kč. Toto číslo nemusí být konečné díky trvání této formy koledy až do konce dubna,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky na Zlínsku Pavla Romaňáková.

Letošní sbírkové kasičky obsahovaly na 8.271 kusů mincí. Bylo to přes padesát pět kilogramů kovů a 630 metrů bankovek. Nejvíce se jich sešlo s portrétem Karla IV., následoval ho Jan Ámos Komenský. Překvapením ve sbírce bylo platidlo, na němž je vyobrazen Tomáš Garrigue Masaryk.

Výsledek letošní sbírky mě velmi překvapil. I když nemohlo proběhnout klasické koledování, tak nám výtěžek umožní poskytnout pomoc těm nejpotřebnějším, formou přímé pomoci. Všem dárcům velmi děkuji," vzkázal ředitel Charity Zlín Vlastimil Vajďák.

Projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku je realizován pravidelně. V minulém roce na něj byla vyčleněna částka 650.000 Kč, za posledních pět let to byly 2.779.063 koruny. Jedná se o podporu poskytovanou jednotlivci či rodinám po vyčerpání dostupných možností pomoci. O podpoře se vždy rozhoduje ve spolupráci s obcemi či farnostmi, která staví na důsledném tak zvaném sociálním šetření.

Může jít o podporu rodin zakoupením pračky, ledničky, přispět lze na léky, rehabilitace, výjimkou není oblečení či školní pomůcky pro děti. Je to velmi individuální," popsala Jana Strouhalová, vedoucí odborného poradenství zlínské Charity.

Jedna část Tříkrálové sbírky s pokladničkami skončila, ta druhá, virtuální, bude zpřístupněna až do konce dubna. Lidé se mohou zapojit do pomoci potřebným na Zlínsku a vložit do Tříkrálové sbírky příspěvek hned několika způsoby:

-          darovat převodem na sbírkový účet 66008822 / 0800, variabilní symbol 77707043, má-li dar pomáhat na Zlínsku,

-          darovat online platbou, www.trikralovasbirka.cz; pro pomoc na Zlínsku je koledující Charitu Zlín,

-          darovat přes SMS na číslo 87 777 jednorázově DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 či trvale DMS TRV KOLEDA 30, 60, 90.

Záměry Charity Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2021:

-          přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci primárně na Zlínsku,

-          nemocnice Milosrdných bratří Vizovice,

-          letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi,

-          průmyslové odvlhčovače pomáhají lidem na Zlínsku.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru