Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pomoc učitelům a školám – v projektu Dynamická inkluze jsou i zlínské školy

29. 5. 2019

Aktuality

10

Zlín - V září 2017 vyšla v platnost novela školského zákona, která mimo jiné upravuje podmínky vzdělávání v ČR. V této době se velmi intenzivně začal skloňovat pojem inkluze ve školství...

ca-method-iii.jpg

Zlín - V září 2017 vyšla v platnost novela školského zákona, která mimo jiné upravuje podmínky vzdělávání v ČR.  V této době se velmi intenzivně začal skloňovat pojem inkluze ve školství – tedy stav, kdy jsou do běžné výuky zařazovány také děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Téma inkluze od počátku vyvolává mezi širokou veřejností rozporuplné reakce. Jedni jsou pro a jiní proti. Argumentů na jedné i druhé straně je spousta.  Nepopiratelnou pravdou je, že jsou kladeny mnohem vyšší nároky na samotné učitele. Projekt Dynamické inkluze přichází s pomocí právě pro učitele, kteří mají ve třídě děti, které mají speciální vzdělávací potřeby. Základem je dobře připravit učitele na novou formu práce se skupinami žáků, kdy každá z nich má jinou dynamiku, jinak reaguje na podněty a vyžaduje odlišný přístup a způsob práce. 

O co vlastně jde?

Učitelé se během celého projektu učí pracovat s diagnostickou metodou (CA method), která je založena na kombinaci používaní slovních modulů a osmi barev.  Jednodušeji řečeno vše je založeno na vyhodnocení důležitosti preference a odmítnutí určitých barev. CA method měří nejen to, co si lidí myslí, ale také to, čemu dávají přednost. Ve skutečnosti implementují své postoje do svého chování. Principy metody a následné hodnocení umožňují analyzovat vnitřní postoje a zkušenosti, které nejsou racionálně řízeny a ovlivňovány.

Po nasnímání celé třídy (skupiny) jsou testy vyhodnoceny a učitelé mají možnost pracovat s výstupy a následně s celou třídou jako s celkem. Do projektu bylo zařazeno vždy  šest škol ze tří různých  krajů - Ústeckého,  Zlínského  a Středočeského.  V našem kraji má projekt Dynamická inkluze centrum kolegiální podpory při ZŠ Vsetin - Luh. Do projektu jsou dále zařazeny ZŠ Vsetín Sychrov, ZŠ Kunovice,   ZŠ Velehrad ,  ZŠ Zlín - Nová cesta a ZŠ Zlín -  Dřevnická. 

Učitelé a pedagogové v našem kraji absolvovali už pět z devíti workshopů, kde se seznamují s diagnostickou metodou, pracují s ní a učí se výsledky z ní získané i aplikovat v praxi. 

Projekt bude trvat do října příštího roku. O průběhu a výsledcích Vás budeme informovat, nebo můžete navštívit webové stránky www.dynamickainkluze.cz

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru