Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pořadatelé kulturních akcí získali od města dotace i na neuskutečněné akce

25. 11. 2020

Aktuality

20

Zlín – Město podpořilo organizátory kulturních akcí. Na akce, které se kvůli epidemii koronaviru neuskutečnily, měli možnost získat alespoň část původní dotace.

radnice.jpg

Zlín – Město podpořilo organizátory kulturních akcí. Na akce, které se kvůli epidemii koronaviru neuskutečnily, měli možnost získat alespoň část původní dotace. Ta měla za cíl pokrýt náklady, které jim s přípravou akce prokazatelně vznikly. Kompenzace, o které rozhodla Rada města Zlína, se týkala žadatelů o dotaci z kulturního fondu města, kteří již měli schválenu a uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace.

„Chtěli jsme podpořit organizátory kulturních akcí, kteří plánované akce nemohli z důvodu vládních opatření realizovat. Od města mohli získat kompenzaci nákladů spojených s organizací a přípravou akce, a to až do výše osmdesáti procent původní přislíbené dotace,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Adámek.

S organizátory kulturních akcí a zároveň žadateli o dotaci byl uzavřen dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína na kulturní akci konanou ve druhém pololetí letošního roku.

„Podmínkou uzavření dodatku bylo oznámení příjemce dotace o skutečnosti, že se akce nemohla konat v původně předepsaném termínu, které bylo společně s žádostí o umožnění vyúčtování doručeno na Odbor kultury a památkové péče MMZ před termínem konání akce,“ upřesnila vedoucí Odboru kultury a památkové péče Eva Ryndová.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru