Česky

Česky

English

menu
zavřít

Povinnost nošení roušek platí i nadále, občané již nejsou tak poctiví

28. 4. 2020

Aktuality

8

Zlín - Vláda ČR před časem zmírnila některá z přijatých krizových opatření. Z pouliční praxe strážníků Městské policie Zlín je však patrné, že řada lidí si uvolnění opatření vykládá po svém a že například povinnost nosit roušku již není dodržována tak poctivě jako před pár týdny.

js1-0765.jpg

Zlín - Vláda ČR před časem zmírnila některá z přijatých krizových opatření. Z pouliční praxe strážníků Městské policie Zlín je však patrné, že řada lidí si uvolnění opatření vykládá po svém a že například povinnost nosit roušku již není dodržována tak poctivě jako před pár týdny.

Situaci nahrávají i nejednoznačná vyjádření v médiích, která jsou někdy v rozporu s platným zněním přijatých opatření. Například jako prohlášení o tom, že povinnost nosit roušku v přírodě, v lese je zrušena. Aktualizovaná krizová opatření hovoří pouze o výjimce pro nošení roušek na veřejných sportovištích a to při splnění jasných podmínek. Les ani park však není veřejné sportoviště. Podle práva, tak stále platí povinnost mít roušku všude mimo domov až na stanovené výjimky jako je například samostatné cestování autem nebo právě sportování na venkovních sportovištích při zachování jiných omezení.

„Povinnost nošení roušek je stále platné a hlavně účinné opatření, které výrazným způsobem pomohlo ke zpomalení pandemie a za současného stavu i k rozvolnění omezujících opatření. Je na osobní zodpovědnosti každého, jak bude k tomuto nařízení a omezení přistupovat v místech veřejně přístupných anebo v lese, kde bude sám či s rodinou. Za nedodržení tohoto nařízení lze považovat i jízdu na kole bez roušky či běh bez roušky mimo veřejná sportoviště. Obecně lze konstatovat, že ke vzájemné ochraně, prostřednictvím roušek, je potřeba přistupovat se zdravým selským rozumem,“ uvedl Milan Kladníček, ředitel MP Zlín. 

Zde přinášíme přehled aktuálně platných omezení, která se týkají pohybu na veřejných místech:

1) pobývat na veřejně dostupných místech lze nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a to při zachovávat odstupu od jiných osob nejméně 2 metry;

2) potraviny včetně nápojů lze na veřejnosti v místě jejich prodeje konzumovat pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci a v takovém případě je nutné se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

3) sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je omezeno tak, aby probíhalo za splnění podmínek nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry. Společně může sportovat nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti. A při sportování od jiných osob je nutné zachovat odstup nejméně 2 metry a nelze využívat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob. V těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru