Česky

Česky

English

menu
zavřít

Pozvánka: Vernisáž výstavy Stavby století republiky ve Zlíně

3. 11. 2017

Aktuality

11

Zlín - V pondělí 6. listopadu v 17 hodin bude v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati na náměstí T. G. Masaryka 5555 zahájena výstava Stavby století republiky ve Zlíně...

centrum.jpg

Zlín - V pondělí 6. listopadu v 17 hodin bude v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati na náměstí T. G. Masaryka 5555 zahájena výstava Stavby století republiky ve Zlíně. Záštitu nad výstavou převzal náměstek primátora Zlína Jiří Korec. Výstava ukáže nejvýznamnější stavby na území města a představí jejich přední tvůrce.

Prezentované stavby byly vybrány na základě odborné ankety uspořádané na jaře 2017 mezi architekty, historiky a teoretiky architektury.

Architektonická tvorba na území dnešního Zlína po vzniku republiky souvisela s celkovým vývojem v nové republice a zejména s působením obuvnické firmy Baťa. Budují se nové veřejné stavby, školská zařízení, nemocnice, rozvíjí se bytová výstavba.

Zejména enormní meziválečná stavitelská činnost Tomáše Bati a jeho týmu renomovaných architektů, především Jana Kotěry, Františka Lydie Gahury, Miroslava Lorence a Vladimíra Karfíka, proměnila pětitisícové městečko v aglomeraci unikátní funkcionalistické architektury s 43 500 obyvateli. I po smrti Tomáše Bati pokračoval rozvoj města vysokým  tempem. Nejproslulejší stavbou z té doby je 77,5 metru vysoký mrakodrap „Jednadvacítka“ – tehdejší sídlo ředitelství firmy Baťa, dnešní sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje. Baťova podnikatelská tradice a vhodná geografická poloha jsou dva z více faktorů, které ovlivnily skutečnost, že i po druhé světové válce a částečně také po roce 1948 pokračoval  trend moderní architektury, jak dokládá tvorba poválečných architektů Jiřího Voženílka, Zdeňka Plesníka, Miroslava Drofy, Vladimíra Kubečky, Miloslava Totuška, Šebestiána Zeliny a dalších a jejich významné stavby, z nichž některé na výstavě představujeme.  

Magistrát města Zlína v návaznosti na tradici, již na zlínské radnici založil Tomáš Baťa, po zásadní politické změně v roce 1989 podporuje podnikatelské aktivity a zve investory k účasti na společných projektech. Projevuje se to nejen v nových stavbách Evy Jiřičné,  Ivana Bergmanna, Pavla Mudříka, Svatopluka Sládečka a dalších, ale také v renovacích a rekonstrukcích architektonických hodnot minulosti.

Jedním z cílů výstavy je také v předstihu připomenout sté výročí od založení Československa. Prof. Vladimír Šlapeta, jeden z nejvýznamnějších znalců  naší moderní architektury, k tomu řekl: „Zanedlouho si budeme připomínat sté výročí naší státní nezávislosti v novodobé historii. To je i příležitost k ohlédnutí: jak se za tu dobu změnila fyzická podoba našich měst a obcí. Které stavby nebo jejich soubory se staly nedílnou součástí naší národní identity nebo dokonce „ikonami“, symboly naší státnosti , k nimž vzhlížíme s úctou, obdivem a pokorou.“ Výstava bude  v Univerzitním centru Univerzity Tomáše Bati na náměstí T.G. Masaryka 5555 otevřena do 22. 11. 2017.

Výstavu pořádá nakladatelství Foibos Books, které se již dlouho zabývá popularizací architektonického dědictví České republiky, s podporou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a za finančního přispění města Zlína a Státního fondu kultury ČR.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru