Česky

Česky

English

menu
zavřít

Práce v lokalitě Obeciny spějí do finále, téměř všechny stromy zůstanou zachovány

27. 5. 2019

Aktuality

59

Zlín - Modernizací venkovních páteřních rozvodů právě vrcholí rozsáhlá investice městské společnosti Teplo Zlín v lokalitě Obeciny. V minulém roce došlo k nahrazení starého...

obeciny-1.jpg

Zlín - Modernizací venkovních páteřních rozvodů právě vrcholí rozsáhlá investice městské společnosti Teplo Zlín v lokalitě Obeciny. V minulém roce došlo k nahrazení starého čtyřtrubního systému efektivnějším dvoutrubním a v 64 bytových domech byly instalovány nové předávací stanice. Jejich obyvatelé tak mohou efektivněji hospodařit s dodávkami tepla. Nynější práce na páteřních rozvodech mají zajistit, aby spolehlivost centrálního zásobování teplem byla i nadále stoprocentní. Práce ale komplikuje v minulosti živelně vysazovaná zeleň, která na některých místech způsobila havarijní stav rozvodů.

Potrubí venkovních páteřních rozvodů je umístěno v betonových korytech. Ta jsou uzavřena deskou ze stejného materiálu a vše je zasypáno zeminou. Hloubka uložení se pohybuje od 30 cm do jednoho metru, podle situace a výskytu dalších inženýrských sítí. Během stavebních prací bylo zjištěno, že na několika místech jsou betonové obálky porušeny kořeny stromů. Dovnitř proniká voda způsobující korozi potrubí. „Takový stav samozřejmě může zapříčinit havárii a následné omezení dodávek teplé vody a v zimním období i tepla,“ vysvětluje technická náměstkyně společnosti Teplo Zlín Jana Uchytilová.

Celý problém je způsoben tím, že v minulosti nebyla respektována ochranná pásma tepelných rozvodů. Jen v lokalitě Obeciny je v bezprostřední blízkosti páteřních rozvodů 49 vzrostlých stromů. „Tím, že jsme značnou část trasy odkryli, jsme mohli vyhodnotit skutečný vliv vzrostlých stromů na uložení rozvodů. Po pečlivém zvážení se nám podařilo zachránit 42 stromů. Přesto, že jsou v ochranném pásmu, riziko poškození rozvodů je u nich velmi malé,“ přidává podrobnosti Jana Uchytilová. K zemi tak nakonec muselo jít pouze sedm stromů, u nichž vzhledem k již způsobeným škodám na zařízení centrálního zásobování teplem ani jiná varianta v úvahu nepřicházela.

Kromě toho se společnost Teplo Zlín bude v rámci terénních úprav po výkopových pracích podílet i na výsadbě. Kromě zatravnění připadá po konzultacích s odborem městské zeleně v úvahu například výsadba keřů, které mohou vhodně doplnit okolní zeleň a zároveň nebude do budoucna ohrožovat současnou vysokou úroveň spolehlivosti centrálního zásobování teplem ve městě, jehož komfortu využívá na 16 000 zlínských domácností.

O společnosti 

Hlavní činností společnosti Teplo Zlín, jejímž jediným akcionářem je statutární město Zlín, je distribuce tepelné energie – zajišťování dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do objektů odběratelů. Teplo Zlín, a.s., zásobuje téměř 16 000 zlínských domácností prostřednictvím 124 výměníkových stanic a 374 objektových předávacích stanic o celkovém tepelném výkonu ve výši 244 MW. Celková délka tepelných rozvodů činí zhruba 25 kilometrů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru