Česky

Česky

English

menu
zavřít

Předseda BD Podlesí zažaloval město. Neuspěl

18. 10. 2017

Aktuality

34

Zlín – Město Zlín vyhrálo soud s Pavlem Sekulou, předsedou Bytového družstva Podlesí (BDP). Ten zažaloval radnici kvůli tvrzení, že dlouhodobě odmítá předložit ke kontrole účetnictví BD Podlesí...

Pavel Sekula prohrál oba soudy

Zlín – Město Zlín vyhrálo soud s Pavlem Sekulou, předsedou Bytového družstva Podlesí (BDP). Ten zažaloval radnici kvůli tvrzení, že dlouhodobě odmítá předložit ke kontrole účetnictví BD Podlesí za roky 2006 až 2015. Okresní soud ve Zlíně však dal za pravdu městu.

„S rozhodnutím okresního soudu se ztotožňujeme. A požadavek, že chceme zkontrolovat účetnictví Bytového družstva Podlesí, nadále trvá,“ konstatoval Zdeněk Dvořák, tiskový mluvčí magistrátu.

Neúspěchem Pavla Sekuly skončila i jeho žaloba na náměstka primátora Ondřeje Bětáka. Předseda BDP se domáhal toho, aby se představitel města zdržel výroků, že BDP manipuluje s finančními prostředky a nevydává účetnictví. Okresní soud požadavek předsedy BDP odmítl.

V odůvodnění rozhodnutí ve sporu Pavel Sekula x město Zlín uvádí předseda senátu Jiří Němec mimo jiné to, že „předseda představenstva BDP již v minulosti opakovaně neumožnil (městu) kontrolu účetnictví BDP za požadovaná období,“ nebo, že „soud je přesvědčen, že výrok Ondřeje Bětáka, že BDP nevydává účetnictví, je… pravdivý.“ V jiné části odůvodnění cituje ze stanov BDP, že každý člen družstva má právo nahlížet do účetnictví družstva. Město Zlín je členem BDP a je podílovým spoluvlastníkem bytových domů, pod kterými vlastní pozemky.

Město Zlín potřebuje zkontrolovat účetnictví BDP mimo jiné proto, že s ním Pavel Sekula jako zástupce družstevníků jedná již několik let ohledně úprav majetkových poměrů. „My musíme jednat s péčí řádného hospodáře, proto potřebujeme hospodaření Bytového družstva Podlesí nejprve zkontrolovat. Přesně zjistit, jaké jsou nejen příjmy a výdaje, ale i zisky BDP. Bez této kontroly se jednání nemůžou pohnout kupředu,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Korec, do jehož kompetencí patří bytová oblast.

Město si nechalo zpracovat analýzu, jak ve věci BDP dále postupovat. Na jejím základě se chystá aktuálně podat dvě žaloby: prostřednictvím jedné se bude domáhat na BDP podílu na zisku za roky 2014 a následující, druhou se chce domoci získání informací o hospodaření se společnou věcí – bytovými domy, za roky 2014 a následující.

Radnice má také k dispozici analýzu, ze které vyplynulo, že BDP by mělo městu Zlínu vyplatit za roky 2003 až 2006 částku ve výši cca 710 000 korun. Tato částka byla ze strany města již zažalována.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru