Česky

Česky

English

menu
zavřít

Přehled přijatých opatření platných od 28. října

27. 10. 2020

Aktuality

11

Zlín - Vláda ČR přijala na svém jednání dne 26. října další krizová opatření platná od 28. října 2020. Platná jsou do konce Nouzového stavu. Ten je nyní ustanoven...

stav-nouze.jpg

Zlín - Vláda ČR přijala na svém jednání dne 26. října další krizová opatření platná od 28. října 2020. Platná jsou do konce Nouzového stavu. Ten je nyní ustanoven do 3. listopadu, nicméně se očekává jeho prodloužení o 30 dní. Níže naleznete stručný přehled aktuálně platných nařízení. Novinky platné od 28. října jsou vytučněny.

      I.        Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících omezení a zákazů budou platit nově níže vyznačené zákazy a nařízení:

-        Zakazuje se volný pohyb od 21:00h do 4:59h s výjimkou cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele, výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení kriz. situací, ochrany zdraví, poskytování soc. a zdrav. péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, nedokladných cest z důvodu ochrany života, zdraví, majetku aj. zákonem chráněných zájmů, venčení psů do 500 m od místa bydliště.

Zakazuje se volný pohyb od 5:00h do 20:59h s výjimkou cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, cest za rodinou a osobami blízkými, k obstarání základních životních potřeb a to i pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), do zařízení zdrav. a soc. služeb, zař. veterinární péče, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, do přírody, parků a na chatu a pobytu zde, za účelem vycestování z ČR, dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob větším než 10 osob, návštěvy hřbitova a cest do místa bydliště.

-        Nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách). Nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud to vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám lze.

    II.        Omezení obchodu a služeb (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících omezení a zákazů budou platit nově níže uvedené:

Zákaz

-        maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách - výslovně zde nově nepatří prodej nábytku, koberců  a jiných podlahových krytin,

-        prodeje na tržištích, v tržnicích a mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej s výjimkou pojízdných prodejen, které zajišťují prodej v obcích, kde potraviny a drogistické zboží nelze zakoupit v jiné provozovně, dále se nevztahuje na farmářské trhy (prodej pouze základních potravin vyrobených na území ČR),

-        maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách v neděli a v pondělí až v sobotu mezi 20:00h až 4:59h, nevztahuje se na čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, železničních stanicích, autobusových nádražích, prodejen ve zdrav. zařízeních, provozovnách strav. služeb.

Omezení

-        provozu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně péči, která je hrazena alespoň částečně z veřejného zdrav. pojištění,

-        provozu květinářství, v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků,

-        provoz farmářských trhů, zakazuje se konzumace na místě, odstupy mezi prodejními místy jsou nejméně 4 m, v jeden čas se na ploše tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400m2.  

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru