Česky

Česky

English

menu
zavřít

Primátor ocenil práci hygieniků

1. 10. 2020

Aktuality

33

Zlín - Primátor statutárního města Zlína Jiří Korec navštívil Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně, kde se setkal se zaměstnanci a poděkoval jim za dlouhodobou usilovnou práci.

Zlín - Primátor statutárního města Zlína Jiří Korec navštívil Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně, kde se setkal se zaměstnanci a poděkoval jim za dlouhodobou usilovnou práci.

„S paní ředitelkou krajské hygienické stanice jsme v soustavném kontaktu od března letošního roku, kdy si průběžně předáváme informace ohledně vývoje Covidu 19. Mám tedy zprávy o tom, jak jsou hygienici dlouhodobě zavaleni prací a musí neustále reagovat na aktuální vývoj pandemie. Velmi si vážím pracovního nasazení zaměstnanců hygieny, kteří v současné době neřeší víkendy, svátky ani pracovní dobu. Proto jsem jim přišel osobně poděkovat a ocenit jejich nelehkou práci,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Krajská hygienická stanice ve Zlíně je takřka nejlepší v České republice, co se trasování a dohledávání osob týče. Lepší jsou pouze pražská a středočeská hygienická stanice, kde je však mnohem více zaměstnanců. Zlínské hygieně v současné době pomáhají i zájemci z řad studentů Univerzity Tomáše Bati, aby bylo možné i nadále udržovat vysoký standard poskytovaných služeb. Zároveň je však nutné přiznat, že některé běžné úkony, např. žádosti k předloženým projektovým dokumentacím, trvají v současné době déle, než bývalo obvyklé.

„Velmi si vážíme návštěvy pana primátora, který osobně předal poděkování zaměstnancům Krajské hygienické stanice ve Zlíně. Seznámil se s naší činností, byl přítomen trasování prováděném v systému Daktela v projektu Chytrá karanténa a podpořil nás. Současně si pan primátor prohlédl připravované rekonstruované prostory ve 2. nadzemním podlaží budovy sídla krajské hygienické stanice, kam se v blízké době přestěhuje protiepidemický odbor. V přízemí objektu je pro veřejnost nově připravována podatelna a také centrální spisovna úřadu. Velmi nás těší jeho ocenění mimořádného úsilí všech zaměstnanců KHS ZK jako pracovníků v první linii boje s koronavirem,“ řekla Eva Sedláčková, ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

Od září opět preventivně zasedá Bezpečnostní rada města Zlína, která stále monitoruje vývoj pandemie koronaviru. Bezpečnostní rada je složená se zástupců hasičského záchranného sboru, Policie ČR, Oddělení krizového řízení magistrátu, Městské policie Zlín, tajemníka městského úřadu a zástupci politického vedení města. Samotná Bezpečnostní rada města je pak součástí vyššího celku, a to Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín. V čele obou útvarů stojí primátor města Jiří Korec. K jednání bezpečnostní rady i krizového štábu bývají přizváni i zástupci krajské hygienické stanice.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru