Česky

Česky

English

menu
zavřít

Primátor poděkoval dobrovolným hasičům za jejich práci

15. 1. 2020

Aktuality

17

Zlín – Jak velí tradice, uskutečnilo se v závěru roku 2019 setkání primátora Jiřího Korce s veliteli jednotek sboru dobrovolných hasičů města Zlína. Předmětem setkání bylo mimo jiné i vyhodnocení uplynulého roku.

dscn1532.jpg

Zlín – Jak velí tradice, uskutečnilo se v závěru roku 2019 setkání primátora Jiřího Korce s veliteli jednotek sboru dobrovolných hasičů města Zlína. Předmětem setkání bylo mimo jiné i vyhodnocení uplynulého roku.

„V roce 2019 vyjely jednotky sborů dobrovolných hasičů místních částí k 171 zásahům. Kromě hašení požárů se jednalo o zásahy jako čerpání vody ze sklepů po přívalových deštích, odchytu divokých včel, při fotbalových utkáních, při Barum rallye, kulturních akcích atd.,“ vyjmenoval Josef Jakuba, technik požární ochrany magistrátu města Zlína.

„Velice si vážíme práce dobrovolných hasičů, nejen pro činnost při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, ale i proto že se starají o výchovu mladých hasičů,“ řekl primátor Jiří Korec.

Město Zlín podporuje činnost dobrovolných hasičů mnoha způsoby. V září loňského roku byla ukončena rekonstrukce, přístavby a zateplení budovy hasičské zbrojnice v místní části Zlín-Štípa. Pro jednotku Zlín – Klečůvka bylo zakoupeno nové dopravní vozidlo Mercedes Sprinter. Nakoupil se také hasičský materiál pro jednotky a osobní ochranné pracovní prostředky pro zasahující členy. Jedním z témat bylo i poděkování končícím velitelům. Svou činnost ve funkci velitele ukončili Bohuslav Holík z JSDH Zlín – Štípa a velitel JSDH Zlín – Jaroslavice Ladislav Ordelt. Oba tuto funkci vykonávali více jak 20 let.  Statutární město Zlín zřídilo celkem 13 jednotek sboru dobrovolných hasičů. Kromě jednotky kategorie JPO II/1 ve Zlíně-Prštném, je to také 12 jednotek kategorie JPO v místních částech Mladcová, Louky, Prštné, Jaroslavice, Lhotka, Štípa, Kostelec, Salaš, Lužkovice, Klečůvka, Velíková a Malenovice. 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru