Česky

Česky

English

menu
zavřít

Primátor vyslechl organizátory petice k urychlení oprav ulic Pasecká a Klabalská

30. 8. 2018

Aktuality

12

Zlín - K petici občanů za urychlení náročné rekonstrukce lokality ulic Pasecká - Klabalská se na osobním setkání s představiteli petičního výboru vyjádřili představitelé města Zlína

Lepší rozlišení naleznete v příloze pod článkem.jpg

Zlín - K petici občanů za urychlení náročné rekonstrukce lokality ulic Pasecká - Klabalská se na osobním setkání s představiteli petičního výboru vyjádřili představitelé města Zlína včetně primátora Miroslava Adámka i zhotovitele stavby. V nejbližších dnech město také zveřejní oficiální písemnou odpověď.

„Zástupci zhotovitele stavby lidem z petičního výboru podrobně vysvětlili důvody zpoždění stavby, ke kterému došlu především kvůli přeložkám inženýrských sítí, které stavbu velmi komplikují a jsou technicky velmi náročné,“ popsal Josef Novák, radní pro oblast dopravy. Zejména se jedná o přeložky kanalizace, vody a plynu. Stavba Pasecká - Klabalská není jednoduchá dopravní stavba, i z toho důvodu, že se  realizuje za provozu. Stavba je složitá i z hlediska rozsahu prací. Obsahuje dva mostní objekty, kruhovou křižovatku, dvě zastávky MHD včetně zálivů, opěrné zdi, přechody pro chodce, přístupové chodníky a cyklostezku. Dodavatel stavby, firma EUROVIA, potvrdil, že posunutý termín 30. listopadu chce dodržet. „To znamená, že k tomuto datu budou dokončeny hlavní stavební práce tak, aby mohly být odstraněny všechny semafory a zlepšila se dopravní průjezdnost a dopravní obslužnost celé lokality,“ vysvětlil Jaroslav Kubáč z Odboru koncepce a realizace dopravních staveb zlínského magistrátu. Drobné dokončovací práce mohou ještě lokálně probíhat, ty ovšem zásadně dopravu již neomezí.
„Pro bezpečí dětí, které navštěvují blízké školy, se urychleně dokončuje chodník. Ten bude sloužit pro bezpečnou pěší trasu do škol. Od prvního školního dne zde budou v ranních hodinách také přítomni strážníci, kteří zajistí bezpečné přecházení dětí. Chtěl bych ještě poprosit obyvatele lokality o trpělivost. Pro zkvalitnění života v této lokalitě jsme vyčlenili 80 milionů korun. Věřím tedy, že po dokončení prací budou obyvatelé určitě spokojeni,“ ujistil primátor Miroslav Adámek.

Další požadavek občanů bylo plné otevření ulice Česká až do doby dokončení rekonstrukce Pasecká – Klabalská.

„Chápeme, že souběh staveb není ideální, nicméně není možné brzdit jednu stavbu na úkor stavby druhé. Tento požadavek nemůžeme i při nejlepší možné vůli splnit,“ upozornil radní Josef Novák.

Dalším diskutovaným tématem byly semafory a možnost jiné objížďky. Semafory jsou zde ze tří směru, a proto se zde čeká déle, než tomu bývá při řízení dopravy pouze ze dvou směrů. Intervaly jsou v prázdninovém dopravním režimu od 4 minut do 8 minut v závislosti na intenzitě provozu. Jiné objízdné trasy nelze, z důvodů změny dopravních režimů v okolí a časové náročnosti na vyřízení na příslušných orgánech státní správy, bohužel realizovat.  

„Končí prázdniny a začátek školního roku přinese zvýšenou dopravní zátěž. Je třeba proto počítat s tím, že v ranních a odpoledních špičkách mohou být čekací intervaly na semaforech delší. Také tedy prosím zdejší obyvatele a shovívavost a toleranci,“ zakončil radní pro oblast dopravy. Ve všech zmíněných lokalitách (Pasecká, Klabalská a Česká) se jedná o výrazné zásahy. Cena prací tak překročila 80 milionů korun včetně DPH.

V příloze pod textem naleznete zákres pěší trasy.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru