Česky

Česky

English

menu
zavřít

Připomínkování „Střednědobého plánu sociálních služeb na Zlínsku na období let 2020 – 2024“

30. 4. 2019

Aktuality

10

Zlín - „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku“ je koncepčním a rozvojovým materiálem, který byl zpracován metodou komunitního plánování. Je výsledkem...

Ilustrační foto

Zlín - „Střednědobý plán sociálních služeb na Zlínsku“ je koncepčním a rozvojovým materiálem, který byl zpracován metodou komunitního plánování. Je výsledkem intenzivní spolupráce zadavatelů, poskytovatelů (především organizací působících v sociálních službách) a jednotlivých uživatelů (a potencionálních uživatelů) sociálních služeb na Zlínsku.

Do procesu aktualizace plánu se mohl zapojit kterýkoliv z občanů a kterýkoliv z poskytovatelů sociálních služeb na Zlínsku. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením, 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením), do kterých se zájemci - dle svého zaměření - přihlašovali. Jednotlivé priority, cíle a opatření služeb vzešly z jednání členů pracovních skupin konsensuálním usnesením.

V průběhu procesu plánování vzešla z pracovních skupin řada podnětů z „příbuzných“ oblastí, které se sociálními službami úzce souvisejí. Bylo nutné na ně reagovat. Ty nejdůležitější jsou v plánu zahrnuty. Velmi důležitým bylo rovněž pravidelné předávání informací, vzájemné poznávání se a navázání užší spolupráce mezi zúčastněnými subjekty.

Předkládaný materiál je jakousi „cestovní mapou“, podle které by mělo být v letech 2020 - 2024 postupováno. Je jasné, že některých priorit bude dosaženo snadněji než jiných. Některé se možná naplnit nepovede, některé třeba jen částečně. Záměrem však bylo co nejvíce demokratickým způsobem zjistit, které služby poskytovatelům i uživatelům (stejně jako zadavatelům) chybí, co je trápí. Výsledkem práce skupin jsou priority, na kterých bude třeba pracovat a snažit se o jejich uvedení v život.

Připomínky je možno zasílat pouze prostřednictvím zveřejněného formuláře, a to elektronicky e-mailem na adresu: sonamoravcova@zlin.eu nebo datovou schránkou nebo v listinné podobě na podatelnu statutárního města Zlína nebo poštou na adresu statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín.

Připomínky musí být doručeny statutárnímu městu Zlín nejpozději do 7. května 2019 do 12 hodin.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru