Česky

Česky

English

menu
zavřít

Příprava na revitalizaci náměstí Míru se posunuje do další fáze

19. 5. 2020

Aktuality

41

Zlín – Příprava revitalizace náměstí Míru pokračuje. Uzavření smlouvy s vítězem v minulém roce ukončené soutěže o návrh "REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ je v tomto procesu jeho dalším krokem.

namesti-miru-jsf-abb--c--010web.jpg

Zlín – Příprava revitalizace náměstí Míru pokračuje. Uzavření smlouvy s vítězem v minulém roce ukončené soutěže o návrh "REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ je v tomto procesu jeho dalším krokem. V souladu se zákonnými požadavky nyní statutární město Zlín zahájí proces jednacího řízení bez uveřejnění, ve kterém vyzve k uzavření smlouvy účastníka soutěže, který se umístil na prvním místě, tedy společnost P.P.Architects s. r. o. z Brna. Pokud se město s nejvýše umístěným účastníkem nedohodne, budou pokračovat jednání s druhým, případně třetím účastníkem. Předmětem smlouvy bude dopracování vybraného návrhu a kompletní projektová dokumentace pro povolení stavby.

V první fázi soutěže na Revitalizaci náměstí Míru ve Zlíně měli její účastníci za úkol vytvořit koncept funkčního a architektonicko-urbanistického řešení celého území včetně předpokládané etapizace jednotlivých celků. „Součástí zadání bylo také vytvoření podmínek pro umístění alespoň 250 odstavných stání pro automobily. Na základě jednání jsme minimální počet parkovacích míst snížili na cca 150 a zároveň apelujeme na architekty, aby první etapu nebrali jako dočasnou a dávala smysl i bez druhé etapy zastavující část parčíku, která byla ideová a nemusí tak být v budoucnu realizována,“ vysvětlil primátor Jiří Korec.

 „Původně předpokládaná cena služeb účastníka za celkové dopracování všech stupňů projektové dokumentace – fáze od přípravy projektu po autorský dozor při realizaci stavebních prací – byla při původně navrženém rozsahu investice odhadem stanovena na částku 25 milionů korun bez DPH. Na základě předpokládané redukce podzemní části záměru pak bude jistě nižší, nicméně cena dokumentace bude jedním z předmětů jednacího řízení,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Adámek.

Protože jde nejen o úpravu povrchů a vybudování velké podzemní stavby, ale dojde i k výraznému zásahu do všech v náměstí umístěných podzemních sítí, bude projekční a inženýrská činnost rozložena odhadem do příštích dvou let. K zahájení prací tedy nedojde před oslavami jubilejního 700. letého výročí první písemné zmínky o Zlíně.

Vzhledem k tomu, že od poslední rozsáhlejší rekonstrukce náměstí uběhlo třicet let, projevují se na ploše známky každodenního provozu. Současně je ale patrné, že podoba náměstí neodpovídá ani současným trendům a požadavkům města. Z tohoto důvodu město v roce 2018 vyhlásilo veřejnou architektonicko urbanistickou soutěž. Předmětem soutěžního zadání byla samotná plocha náměstí, umístění podzemního parkoviště, pódium se zázemím, ale také navazující veřejné plochy jako jsou Rašínova a Bartošova ulice či plocha před kostelem. V druhé, výhledové etapě měli soutěžící ztvárnit ideální cílovou podobu náměstí za předpokladu umožnění zástavby v historicky zastavěné jižní části náměstí. Naprostá většina z celkově 24 doručených návrhů pak tuto možnost využila.

Nyní nás čeká velmi zodpovědná práce na rozpracování původního oceněného návrhu do větší podrobnosti, přičemž hodláme do tohoto procesu náležitě zapojit také majitele okolních nemovitostí,“ doplnil náměstek primátora Pavel Brada.

Původně odhadované celkové výše investičních nákladů na rekonstrukci náměstí Míru ve Zlíně v 1. etapě činily cca 300 mil. Kč.

Podrobnosti o soutěži Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně jsou k dispozici ZDE

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru