menu
zavřít

Pro veřejnost se otevřel vodní biotop na Jižních Svazích

21. 9. 2022

Aktuality

313

Zlín – Budování vodního biotopu v Centrálním parku na Jižních Svazích je po roce a půl u konce. Slavnostní otevření díla pro veřejnost se uskutečnilo ve středu 21. září 2022.

Zlín – Budování vodního biotopu v Centrálním parku na Jižních Svazích je po roce a půl u konce. Slavnostní otevření díla pro veřejnost se uskutečnilo ve středu 21. září 2022.

„Obyvatelé se nyní mohou těšit z biotopu s vodními a pobřežními rostlinami o rozloze 1000 metrů čtverečních, nových pěšin ze štěrkového trávníku, zpevněných ploch, vyhlídkové lávky přes průchod terénního valu, atypického mobiliáře a nově vysázené zeleně tj. stromů, vícekmenných keřů a trvalek,“ sdělil náměstek primátora města Zlína pro oblast městské zeleně a životního prostředí, Bedřich Landsfeld.

Stavba Centrální park Jižní Svahy, III. etapa Kráter – část Vodní biotop je poslední etapou výstavby Centrálního parku na Jižních Svazích ve Zlíně. Součástí tohoto díla bylo vybudování vodního biotopu, který byl vytvořen modelací okolního terénu a stavebními úpravami.

Díky vodnímu krajinářskému prvku došlo k výraznému oživení městského prostředí s plochou pro krátkodobou rekreaci. Celé území je doplněno o mobiliář, jako jsou sedací vlnovce, lehací plata, lavičky umožňující odpočinek a relaxaci.

„Obyvatelům sídliště se nyní nabízí místo nejen pro procházky, ale také prostor k odpočinku na dřevěných lehátkách, při rozjímání na zídkách u vodní hladiny, či pohledu z vyhlídkové lávky až na Chřiby. Současně s otevřením vodního biotopu bylo zpřístupněno i nové pétanque hřiště, které bylo vybudováno z participativního rozpočtu, Tvoříme Zlín. Touto závěrečnou etapou se symbolicky završilo dokončení největšího zlínského parku na nejrozsáhlejším sídlišti, jež trvalo bezmála 25 let,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

Zdrojem vody pro biotop jsou mimo vrtanou studnu také střechy okolních bytových domů. Srážková voda bude přivedena samostatnou dešťovou kanalizací do akumulační nádrže, jejíž pomocí bude ve vodním biotopu udržována stálá hladina. Srážková voda bude v letních měsících sloužit i pro zálivku zeleně. Mimo to je u vodní plochy počítáno s možností zadržení dešťových vod při dlouhodobých či přívalových srážkách.

Vodní hladina má také chladící funkci s unikátními tepelně akumulačními vlastnostmi vody jako takové – odpar z otevřených vodních ploch se tak přímo podílí na ochlazování území,“ uvedla zahradní architektka odboru městské zeleně Zuzana Hegmonová a dodala: „Vodní biotop ale není určený ke koupání lidí ani jejich psích mazlíčků. Abychom dosáhli co nejčistší vody je nutno tento uzavřený ekosystém ochránit před vstupem návštěvníků a zvířat do plochy vodní hladiny. Proto bychom chtěli požádat návštěvníky, aby nekrmili živočichy, nevhazovali předměty a ani jinak neznečišťovali vodu a její okolí.“

Nyní bude následovat půlroční ověřovací provoz vodního biotopu a 3letá následná péče o sadové úpravy. Celková cena díla je 23,4 mil. Kč bez DPH. Dešťová kanalizace k biotopu byla spolufinancována z projektu „Hospodaření s dešťovou vodou v Centrálním parku Jižní Svahy, Zlín”. Dotaci ve výši 490 tisíc korun poskytlo městu Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru