Česky

Česky

English

menu
zavřít

Problém s dlouhodobě odstavenými vozy již má řešení

30. 11. 2021

Aktuality

128

Zlín – V souvislosti se zvyšujícím se počtem automobilů má Zlín problém s nedostatkem parkovacích míst. Na druhé straně veřejná parkovací místa blokují nepojízdná auta.

Odstranění vozidel, o která se delší dobu nikdo nezajímá, bude jednodušší

Zlín – V souvislosti se zvyšujícím se počtem automobilů má Zlín problém s nedostatkem parkovacích míst. Na druhé straně  veřejná parkovací místa blokují nepojízdná auta. Nyní město, díky opoře v zákoně č. 13/1997 Sb., nastavilo nový systém odtahů vozidel.

Před novelizací zákona bylo možné provést odtah pouze vraku. Vozidlo označené za vrak, je jasně specifikováno v zákoně jako „vozidlo, které je pro své závady zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti vyžaduje výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu či dokonce konstrukce vozidla. Ovšem spousta dlouhodobě odstavených aut byla teoreticky schopna provozu, tedy definici vraku nesplňovala. A právě kvůli tomu, byl tento problém pro město neřešitelný. Nová legislativa zjednodušila způsob, jak může město vozidla, která dlouhodobě zabírají místo a přitom nesplňují definici vraku, odstranit.

Nově zákon stanoví, že provozovatel dlouhodobě odstaveného auta, které má propadlou STK o více než 6 měsíců, se „jednoznačně dopouští přestupku.“ V tomto případě může město dle platné legislativy zahájit správní proces, který v případě, že provozovatel vozidla nesjedná nápravu, skončí odtahem popř. dražbou vozidla,“ upozornil radní pro dopravu Michal Čížek a vysvětlil:

Provozovatel má v průběhu řízení dostatek času problém napravit. Postup při řešení dlouhodobě odstaveného vozidla obnáší v prvé řadě upozornění provozovatele o tom, že se dopouští přestupku a je vyzván k obnovení propadlé STK či odstranění vozidla z komunikace. Na to má lhůtu 2 měsíců. Až pokud se tak nestane, může město přistoupit k represivnímu řešení formou odtahu,“ doplnil Michal Čížek.

Město Zlín muselo pro účely umístění odtažených vozidel zřídit hlídané odstavné parkoviště, na kterém musí odtažené auto setrvat 3 měsíce. Před tím, než by tedy mohlo město podat návrh na veřejnou dražbu vozidla, má jeho provozoval možnost, během těchto tří měsíců auto vyzvednout. V tomto momentu, mu jsou ale již účtovány náklady ve výši 3000 Kč za odtah a 60 Kč denně za uskladnění vozidla. Pokud ani v této fázi nastaveného procesu provozovatel vozidla nesjedná nápravu, může město podat návrh na veřejnou dražbu vozidla.

V letošním roce, město Zlín eviduje na 150 dlouhodobě odstavených vozidel, která mají propadlou STK o více než 6 měsíců, a jejich provozovatelé  jsou postupně vyzýváni k nápravě či odstranění vozidla.

Zástupci města Zlína jsou si vědomi dlouhodobého problému s parkováním, ať už se jedná o centrum, okrajové části či sídlištní lokality. Takže pokud zabírají parkovací místa auta podobného charakteru, jako je zde popsáno, rádi přijmou od občanů informaci, kde se takové vozidlo nachází. Informace mohou obyvatelé směřovat převážně Odboru stavebních a dopravních řízení, Odboru dopravy, případně Městské policii Zlín.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru