Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekt „Tvoříme Zlín“: Pozor na zvláštnosti a omezení u některých lokalit

14. 3. 2018

Aktuality

25

Zlín - Tvoříme Zlín. To je název projektu, v jehož rámci si mohou Zlíňané sami navrhnout a odhlasovat realizaci svých nápadů. Nyní běží období, ve kterém mohou lidé své nápady navrhovat...

Na rekonstrukci nám. Míru se vyhlásí arch. soutěž.jpg

Zlín - Tvoříme Zlín. To je název projektu, v jehož rámci si mohou Zlíňané sami navrhnout a odhlasovat realizaci svých nápadů. Nyní běží období, ve kterém mohou lidé své nápady navrhovat. Po posouzení jejich proveditelnosti a rozpracování se pak bude o finálních projektech mezi veřejností hlasovat. Ne každá lokalita je však pro tento projekt vhodná a ne každý záměr lze realizovat v přislíbeném čase.

„U některých lokalit nemůžeme zaručit, že mohou být nápady realizované v plném rozsahu už v příštím roce. Výraznou proměnu některých míst chystá totiž také samotné město a tak by některé nápady lidí mohly být v nesouladu se záměrem autorů návrhů, nebo by lidé mohli navrhovat úpravu, se kterou se již stejně počítá. Jednalo by se tak pro navrhovatele o zbytečnou práci. Jinými slovy, u některých lokalit lze brát nápady jako tipy do budoucna, ale nelze zaručit, že budou realizované už v roce 2019,“ vysvětlila Kamila Gamalová, koordinátorka projektu Tvoříme Zlín. Typickým příkladem je prostor po torzu. O kompletním osudu a vzhledu této momentálně nejcennější rozvojové plochy ve Zlíně rozhodne až vedení města, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Není tedy možné přislíbit na této ploše realizaci nápadu již v rámci tohoto ročníku projektu, když se v roce 2019 teprve rozhodne, co na místě po torzu vznikne.

Lokality s výhradami či omezením a zdůvodnění:

Parčík za divadlem

Kvůli probíhajícímu soudnímu sporu nelze až do pravomocného rozhodnutí soudu tuto lokalitu výrazně měnit. Nápady však mohou sloužit jako tipy do dalších let.

park Komenského

Kompletní a finální rekonstrukce parku se uskutečnila v letech 2013-14. Park je ve velmi intenzivním režimu údržby. Vzhled parku navíc vzešel z architektonické soutěže, která má přísná pravidla a například tak neumožňuje dodatečné úpravy bez souhlasu autora návrhu.

Sad Svobody (zámecký park)

Jedná se o lokalitu v přísném památkovém režim pod dohledem NPÚ Kroměříž. Jsou zde nejasné majetkové vztahy (objekt soudu) a ve střednědobém horizontu projde park kompletní rekonstrukci, která naváže na revitalizaci tržiště Pod kaštany. Nápady by tak nešlo realizovat ihned v plné míře.

Gahurův prospekt

Kompletní rekonstrukce spodní části Gahurova prospektu proběhla v letech 2013-14. Především horní část průhledu je pak v přísném památkovém režimu pod dohledem NPÚ. Letos se zde také ve spolupráci s NPÚ Kroměříž uskuteční velká obnova zeleně. Spodní část prospektu navíc také vzešla z architektonické soutěže, která neumožňuje dodatečné úpravy bez souhlasu autora návrhu.

Torzo Jižní Svahy

Od podzimu 2017 probíhá velká revitalizace prostoru po OC torzo pro dočasné užívání. Ta spočívá v založení trávníků a úpravě porostu. Cca v červnu by mohl být areál přístupný veřejnosti. V roce 2019 padne finální rozhodnutí o využití plochy. Nápady tak lze přijímat jako tipy, nelze však zaručit realizaci již v dalším roce.

Jižní Svahy (prostor za 1. segmentem)

Tato plocha je již připravena k proměně, která se uskuteční od dubna do září. První přípravné práce se již uskutečnily. Případné nápady by tak nemohly kolidovat s návrhem projektu.

Jižní Svahy (plánovaný vodní biotop – kráter)

Počítá se s vybudováním vodního biotopu, který naváže na Centrální park Jižní Svahy. Letos se uskuteční projektové práce. Nápady na lokalitu lze přijímat jako tipy.

Více informací o projektu naleznete na webu www.tvorimezlin.cz

Fotografie popisovaných míst naleznete ve fotogalerii pod článkem.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru