Česky

Česky

English

menu
zavřít

Proměna pásu zeleně pod Jižními Svahy finišuje. Práce komplikují stále nové černé skládky

20. 9. 2018

Aktuality

7

Zlín - Proměna dříve nepřehledného a znečištěného pásu zeleně pod Jižními Svahy směřuje do své poslední realizační fáze. V posledních dnech se zde objevily např. pěšiny včetně...

pesiny.jpg

Zlín - Proměna dříve nepřehledného a znečištěného pásu zeleně pod Jižními Svahy směřuje do své poslední realizační fáze. V posledních dnech se zde objevily např. pěšiny včetně akátových schůdků pro lepší průchod územím a broukoviště. Nyní se plocha připravuje pro výsevy trávníků a následné podzimní výsadby stromů. V úseku nad OC Čepkov se pohybuje půdní fréza a připravuje povrchy pro trávníky a probíhá dorovnávání terénu apod. Omluvte tedy zvýšenou prašnost, kterou příprava půdy způsobuje.

„Nyní dochází v tomto úseku k prvním výsevům travní směsi,“ uvedl Bedřich Landsfeld, náměstek primátora, který má v gesci i zeleň a životní prostředí. Výsev bude probíhat technologií hydroosevu. Jedná se o hydraulický způsob osévání ploch, při kterém se na zvolenou plochu rovnoměrně nanáší nástřik homogenní suspenze z osiva, mulčovacího materiálu, fixátoru a dalších přísad s vodou. Svahy tedy na nějakou dobu tímto nástřikem zešednou – dokud neproroste tráva. Výhodami jsou zejména rychlejší aplikace, rovnoměrné rozložené osiva, hustší porost a snížení půdní eroze. Vytvořená směs drží půdu a osivo na jednom místě, dokud si trávní semeno nezaloží kořínky a není schopné se na jednom místě udržet samo. Neohrozí jej deště, které za běžných podmínek travní směs spláchnou do jednoho místa. Suspenze se vedle toho podílí i na zamezení rychlého vysychání půdy. Hydroosev se používá zejména na plochy ohrožené erozí, které jsou díky této technice zpevněné. Navíc zabraňuje prašnosti.

Práce v území komplikuje a prodražuje neustálé odkládání odpadu od občanů. Lokalita nad Čepkovem se ve Zlíně uklízela koncem dubna 2018 v rámci Dne Země. Dnes to již není poznat. Leží zde opět spousta lahví, sáčků apod. Dle realizační firmy se po každém víkendu objevuje další a další odpad. Zejména v lokalitě pod terasovými domy je pak nutno opakovaně odvážet nemalé černé skládky biomasy ze zahrad domů. Přitom není ani složité zjistit, odkud tento odpad pochází.

„Bohužel co se týče ukládání rostlinných zbytků, jedná se o vizitku občanů bydlících v této lokalitě, kteří sami sobě kazí prostředí, v němž bydlí. Uložit bioodpad lze v hnědých popelnicích na bioodpad na ul. Nad Stráněmi a Nad Vývozem, či zdarma na skládce Suchý důl. Žádáme občany, aby přestali ukládat odpad na městské pozemky a neničili výsevy trávníku,“ doplnila Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství zlínského magistrátu. 

Proměna zelených ploch se realizovala v rámci projektu „Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy“. Tento projekt je dotovaný z Operačního programu životní prostředí. Náklady na realizaci projektu jsou téměř 5,5 milionu korun. Celková výše dotace činí více než 4,3 milionu korun.

Založením trávníků a výsadbami dřevin určitě práce v místě nekončí. Bude následovat dlouhá a místy složitá údržba s cílem udržení tohoto stavu.

 

O zahájení prací jsme psali zde: http://www.zlin.eu/zacina-regenerace-zelene-pod-sidlistem-jizni-svahy-aktuality-4117.html

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru