Česky

Česky

English

menu
zavřít

Prvňáčků je letos ve Zlíně méně

6. 9. 2017

Aktuality

12

Zlín – V novém školním roce usedá poprvé do školních lavic 725 zlínských dětí.

prvn-den-skola.jpg

Zlín – V novém školním roce usedá poprvé do školních lavic 725 zlínských dětí. Oproti minulému roku je to zhruba o šedesát prvňáčků méně. Číslo o počtu dětí, které skutečně ve Zlíně povinnou školní docházku nastoupí se ale podle slov náměstkyně primátora Kateřiny Francové může ještě mírně lišit.

Počet dětí, které v září nastoupí do první třídy ještě není konečný. Přesné počty žáků bude mít Odbor školství k dispozici až k poslednímu zářijovému dni. To je termín, ve kterém základní školy prostřednictvím statistických výkazů (školních matrik) nahlásí počty žáků, kteří do školy fakticky nastoupili. Počty se většinou liší z důvodu dodatečné změny bydliště žáků,“ vysvětlila náměstkyně.

Nejinak je tomu u mladších dětí, které letos poprvé nastupují do mateřských škol. K předškolnímu vzdělávání pro nový školní rok bylo přijato 676 dětí. Z tohoto počtu má největší zastoupení věková kategorie tříletých dětí a to v počtu 317. Celkem bude ve Zlíně navštěvovat mateřinky zhruba 2321 dětí. I v případě těchto dětí budou skutečné počty známy až na konci září.

Novelizace školského zákona přinesla od 1. září jednu výraznou změnu v předškolním vzdělávání. Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhly věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Dohled nad dodržováním zákona je v kompetenci vedení mateřských škol, odborů školství a sociálních věcí Magistrátu města Zlína. Jak takový kontrolní mechanismus v praxi funguje popsal vedoucí Odboru školství Magistrátu města Zlína Milan Smola.

Po zápisu dětí do mateřských škol si jejich vedení mezi sebou zašle informace o dětech, které k nim spádově patří, ale k zápisu se nedostavily. Pokud dítě nenastoupilo ani do nespádové mateřské školy, příslušná škola informuje náš Odbor školství. My poté pátráme v soukromých zařízeních, která pracují s dětmi předškolního věku. Pokud ani tam není dítě vzděláváno, ověřujeme na evidenci obyvatel možnou změnu bydliště. Situaci, kdy by dítě s trvalým pobytem nebylo zapsáno, bychom byli nuceni řešit ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí,“ vysvětlil.

„Taková situace ve Zlíně – v případě dosavadní kontroly nástupu povinné školní docházky – ještě nenastala,“ dodal Milan Smola.

Statutární město Zlín je zřizovatelem 22 mateřských škol a 13 základních škol. Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo mateřské školy 2305 dětí, základní školy 6430 žáků.

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru