Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rada schválila vznik Kanceláře architekta města

11. 12. 2019

Aktuality

40

Zlín – Radní dali zelenou připravovanému projektu Kanceláře architekta města.

kam.jpg

Zlín – Radní dali zelenou připravovanému projektu Kanceláře architekta města. Definitivní rozhodnutí o realizaci nové platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města padne na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 12. prosince. Nová Kancelář architekta města (KAM) by měla vzniknout coby příspěvková organizace na začátku příštího roku.

Město Zlín je jednoznačným symbolem moderní architektury první poloviny 20. století. Díky podnikatelským aktivitám firmy Baťa, se ze Zlína stalo moderní město, které udávalo trend v mnoha směrech a bylo symbolem progresivního stavebního rozvoje, který v rámci celé Evropy neměl obdoby.  Budování moderního Zlína stálo především na osobnosti Tomáše Bati, jako starosty města a podnikatele v jedné osobě a architekta F. L. Gahury, který se později stal hlavním městským architektem a stojí za návrhem mnoha významných budov Zlína, včetně radnice.

Vedení města si je plně vědomo velkého architektonického odkazu a proto rozhodlo o přípravě projekčního studia města - Kanceláře architekta města Zlín. Má být hlavním koncepčním pracovištěm města v oblasti architektury, urbanismu, tvorby veřejného prostoru a participace s občany města. Tato kancelář by mimo jiné měla pracovat na změnách územního plánu, což by proces změn územního plánu výrazně urychlilo,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Adámek.

KAM by měla dále navrhovat urbanistické a dopravní studie, pracovat s daty o městě, připravovat architektonické a urbanistické soutěže a vytvářet ulice, náměstí a parky, kde lidé budou rádi trávit čas. Cílem nově vznikající kanceláře je koncepčně vytvářet fungující městskou strukturu a přetvářet veřejný prostor města pro lidi.

Město Zlín bylo od dvacátých let 20. století budováno podle plánu vynikajících architektů a urbanistů a ze strany vedení města byl kladen velký důraz na kvalitní a funkční architekturu. Chtěli bychom na toto období navázat. Chceme, aby veřejný prostor města byl realizován kvalitně, koncepčně a byl přívětivý pro obyvatele města. Naším cílem je, aby vznikl respektovaný institut, který bude koordinovat jednotlivé stavby a procesy ve městě a revitalizace veřejného prostoru tak, aby na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly. Rovněž by měl sladit zájem obyvatel, města a investorů. Jsem přesvědčen, že Kancelář architekta města posune Zlín mezi moderní města 21. století. Naší inspirací byly podobně fungující kanceláře v Brně, Praze a Karlových Varech,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada, který vznik Kanceláře architekta města inicioval.

V čele příspěvkové organizace KAM bude stát hlavní architekt města jako ředitel, její součástí mají být nejen architekti a urbanisté, ale i dopravní inženýři, krajinní architekti a rovněž odborníci na participaci s veřejností.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru