Česky

Česky

English

menu
zavřít

Radní Kovář: Koordinace pomůže s lepší průjezdností městem

10. 6. 2024

Aktuality

351

Zlín - Koordinace dopravních staveb byla vždy součástí pracovní náplně Odboru dopravy Magistrátu města Zlína. V posledních několika letech však doznala zásadnějších změn v propracovanosti a větší provázanosti se všemi dotčenými institucemi a společnostmi.

Ve stručnosti jde o systematickou práci kooperace ve věcech spojených s dočasným omezením dopravního režimu v rámci různých akcí s jednotlivými útvary magistrátu, správci sítí a dat, s pořadateli kulturních a sportovních akcí, Ředitelstvím silnic a dálnic, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a dalšími. Tato součinnost je nutná pro zajištění plynulosti dopravy v centru města Zlína, ať už silniční, pěší či cyklistické.

„V rámci koordinace byla letos poprvé vytvořena přehledová mapa a harmonogram plánovaných akcí pro interní potřebu, které využívají všechny dotčené subjekty,“ říká radní pro dopravu Václav Kovář. A dodává, že přehledová mapa i harmonogram jsou provázány s mapou uzavírek, která se pravidelně aktualizuje na webových stránkách http://mapa-uzavirek.zlin.eu/„Interní přehledová mapa a harmonogram se týká centra města, ale veřejná mapa uzavírek sleduje celé území města Zlína včetně městských částí a opravy havárií,“ upřesnil radní.

Potřeba důkladnější komunikace mezi dotčenými subjekty vznikla také proto, že za posledních několik let se právě letos realizuje nejvíc akcí s významným vlivem na dopravní omezení v centru. Pro představu, letos je ve zlínském centru naplánováno v období od května do října celkem 35 akcí, přičemž některé jsou jednodenní a některé budou v závislosti na povětrnostních podmínkách a nepředvídatelných okolnostech trvat až 3 měsíce.

Samozřejmě, že v tak vysokém počtu akcí, ať už kulturních, sportovních, rekonstrukcí či oprav, není možné podchytit 100 %. I tak se ale Odbor dopravy MMZ snaží zajistit informace o všech akcích, které by mohly výrazně zasáhnout do chodu dopravy v centru města Zlína, včetně havárií (např. vody, plynu), které plánované a hlášené dopředu nejsou, a koordinovat vše tak, aby nedocházelo ke kolizím.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru