Česky

Česky

English

menu
zavřít

Radní města Zlína schválili koncepci školství na dalších sedm let

10. 11. 2020

Aktuality

62

Zlín - Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021 – 2027. To je název strategického dokumentu, jehož podobu schválili na svém posledním ...

zlin-celkovy-pohled.jpg

Zlín - Koncepce rozvoje školství statutárního města Zlína na období let 2021 – 2027. To je název strategického dokumentu, jehož podobu schválili na svém posledním zasedání radní města Zlína. Dokument navazuje na podobnou koncepci z let 2014 – 2020.

„Pokud se hlásíme k baťovským tradicím, musíme akceptovat fakt, že prudký rozvoj města Zlína byl zásadně ovlivněn vysokou podporou školství a vzdělanostní úrovně obyvatel. I přes velké objemy prostředků investovaných do rekonstrukcí školských budov, potřeby investic a oprav neustále rostou,“ konstatovala Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro oblast školství. Tato koncepce tak popisuje současný stav potřeb a ilustruje dostatečně výstižně doporučené kroky, které umožní školské budovy udržet ve stavu schopném sloužit svému účelu a dostát všem hygienickým a bezpečnostním normám.

Důležitou vazbou tohoto dokumentu bude vazba na Strategii rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030, Místní akční plán rozvoje vzdělávání a Regionální akční plán, společně s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje.

„Město Zlín ve své koncepci vychází ze současného stavu, kdy školství ve Zlínském kraji je na vysoké úrovni i v evropských měřítcích a město chce být centrem vzdělání v kraji. Cílem je rozvoj, zvyšování konkurenceschopnosti a vzájemná spolupráce města, škol, nestátních neziskových organizací i jejich spolupráce s aktéry na trhu práce,“ doplnil Milan Smola, vedoucí Odboru školství MMZ. Náklady na školství tvoří jednu z nejvýznamnějších položek rozpočtu města Zlína.

Statutární město Zlín zřizuje Jesle na ul. Tyršova, na ul. Budovatelská a ul. M. Knesla, Rehabilitační stacionář na ul. Žlebová, Středisko volného času dětí a mládeže na ul. Kotěrova,  22 mateřských škol, 13 základních škol,  Dům dětí a mládeže ASTRA a Plaveckou školu.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru