Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regenerace panelového sídliště Podhoří ve Zlíně se připravuje k realizaci

2. 9. 2020

Aktuality

107

Zlín - Město Zlín pokračuje v další části investiční akce „Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří“, která má být realizována postupně během následujících let...

podhori.jpg

Zlín - Město Zlín pokračuje v další části investiční akce „Regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří“, která má být realizována postupně během následujících let. Nyní bude město Zlín žádat o státní dotační titul Státního fondu podpory investic, a to ve výši 30-50% uznatelných nákladů. V případě přidělení finančních prostředků by měla být regenerace zahájena v roce 2021.

„Regenerace naváže na předchozí rekonstruované části, které byly prováděny v průběhu let 2015-2018. Jedná se o řešení dopravní obslužnosti sídliště, kdy budou upraveny a rozšířeny další parkovací plochy. V rámci řešení bezpečného a bezbariérového pohybu chodců budou upraveny stávající a doplněny chybějící úseky chodníků a stezky pro pěší i cyklisty,“ sdělil radní pro dopravu Michal Čížek.

Současně budou doplněna i odpočinková místa včetně obnovení laviček a rekonstruována stávající hřiště. Regenerace bude řešit i vybudování zařízení pro sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže. V neposlední řadě dojde opravu veřejného osvětlení a úpravu ploch pro odkládání komunálního a tříděného odpadu. V případě provedení nutného kácení zeleně bude provedena náhradní výsadba. Náklady na další část regenerace sídliště předběžně činí 11 mil. korun s DPH.

„Po revitalizaci panelového sídliště v Malenovicích přichází na řadu sídliště na Podhoří. Postupně chceme revitalizovat i další sídliště, přičemž chceme začít od těch nejstarších,“ doplnil primátor města Jiří Korec.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru