menu
zavřít

Rekonstrukce místních komunikací v MČ Prštné - ul. Náves

5. 8. 2022

Aktuality

216

Během srpna odstartují stavební úpravy v centru místní části Prštné, což bude obnášet značné dopravní omezení. Opravy budou probíhat nejen na hlavním tahu skrze Prštné, ale i v přilehlých uličkách okolo Návsi.

Zlín - Další akcí, jejíž začátek byl původně plánován na červen letošního roku, a která se posunula na začátek srpna, je „Zlín-Prštné - úprava Návsi“. Již v červnu bylo avizováno, že se bude jednat o kompletní stavební úpravu stávajících zpevněných ploch - kompletní rekonstrukce místní komunikace, stavební úpravy parkovacích ploch, úprava povrchu samostatných sjezdů připojených k rodinným domům, nová konstrukce chodníků na ul. Náves a výstavba propojovacích chodníků ve vnitrobloku, výstavba plochy pro kontejnery na domácí odpad. Nově navrženými stavebními úpravami bude zajištěno bezpečné užívání prostranství s preferencí na zklidnění dopravy, zajištění dostatečného počtu parkovacích stání a k jednoznačnému vymezení parkovacích stání, zajištění bezprašných povrchů a možnost vytvoření klidového zázemí pro občany řešené lokality a tím zvýšení standardu veřejného prostranství. Celková cena je stanovena na 9,5 mil. Kč s DPH.

Stavební práce započnou do poloviny srpna a pokud nenastanou nečekané komplikace, je dokončení plánováno do konce letošního roku.

S celou akcí budou spojena i dopravní omezení, která budou rozdělena do šesti etap tak, aby došlo k minimálnímu omezení a byl zajištěn plynulý provoz. Dopravní omezení budou zahrnovat kyvadlový provoz řízený semafory, omezení rychlosti na 30 km/h, zákaz vjezdu do vnitrobloku po dobu stavebních prací, ale i uzavření chodníků pod dobu rekonstrukce, kdy bude umožněn vstup pouze obyvatelům dotčených domů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru