Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rozpočet krajského města. Víte, jaké jsou největší příjmy? A výdaje?

14. 1. 2019

Aktuality

22

Zlín - Pro letošní rok má Zlín přebytkový rozpočet. Celkové příjmy krajského města by měly dosáhnout výše 1 581 284 000 Kč, zatímco výdaje 1 576 484 000 Kč. Víte ale...

Město Zlín podporuje z rozpočtu i zoologickou zahradu, kterou zřizuje

Zlín - Pro letošní rok má Zlín přebytkový rozpočet. Celkové příjmy krajského města by měly dosáhnout výše 1 581 284 000 Kč, zatímco výdaje 1 576 484 000 Kč. Víte ale, jaké jsou největší jednotlivé příjmy? A jaké naopak největší výdaje?

Nejvýznamnějšími příjmovými položkami jsou daňové příjmy. Konkrétně se jedná o podíl z celostátního hrubého výnosu daně a to daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů (město očekává v roce 2019 příjem 285 milionů Kč), daně z příjmu právnických osob (očekávání ve výši 230 milionů Kč) a daně z přidané hodnoty (očekávání ve výši 553 milionů Kč).

V rámci nedaňových příjmů jsou významnou položkou příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – pronájmy bytů, nebytových prostor, nájmy movitého a nemovitého majetku (očekávání ve výši 114 milionů Kč).

Z hlediska výše výdajů budou i v roce 2019 tou nejvýznamnější částkou ty provozní. Cca 150 milionů Kč město pošle Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o. jako kompenzaci za služby ve veřejné přepravě cestujících. Do této částky je již započítána i úhrada tzv. junior pasů, které výrazným způsobem zpřístupňují MHD pro zlínské školáky.

Více než 60 milionů Kč tvoří v rozpočtu Zlína provozní příspěvky do 22 mateřských a 13 základních škol. Činnost městské policie si vyžádá z rozpočtu částku79 apůl milionu Kč.

 

Další příklady provozních výdajů:

V oblasti kultury – provozní příspěvek pro Městské divadlo Zlín, p.o. –49 a půl milionu Kč, neinvestiční dotace pro Filharmonii Bohuslava Martinů, o.p.s. ve výši 26 milionů Kč

V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti – dotace společnosti STEZA Zlín, s.r.o. ve výši 25 a půl milionu Kč, neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností mládežnických družstev, provoz tělovýchovných zařízení - celkem ve výši cca 57 milionů Kč

V oblasti bydlení, služeb a územního rozvoje – správa bytového fondu – bytové hospodářství cca 88 milionů Kč, veřejné osvětlení 31 a čtvrt milionu Kč, správa a údržba veřejných pohřebišť 13 milionů Kč

V oblasti životního prostředí – sběr a svoz komunálních odpadů – cca 25 a půl milionu Kč, provozní příspěvek pro ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o. ve výši cca 22 a půl milionu Kč, Technické služby Zlín, s.r.o. - dotace na třídírnu odpadů a provoz sběrných dvorů a mobilní svozy ve výši 20 milionů Kč

V oblasti územní samospráva a státní správa – činnost místní správy - provoz úřadu (mzdy, energie, údržba administrativních budov, kanceláří místních částí, projekty informačních technologií) ve výši 287 a půl milionu Kč

Rozpočet města počítá pro rok 2019 i s rozsáhlými investicemi. Pro oblast dopravy je učená částka přesahující101 apůl milionu Kč. Ta umožní například zahájit práce na rekonstrukci prostoru na Tř. 2. května, rozpočet počítá s částkou ve výši téměř 20 milionů Kč (celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši cca 38 milionů Kč), vybudováním cyklostezky na ulici Výletní a Tyršově nábřeží (částka v rozpočtu cca 31 a půl milionu Kč, celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši cca 50 milionů Kč, v roce 2018 byly již zahájeny přípravné práce), nebo opravu komunikace na ulici Středová spojenou s vybudování stezky pro cyklisty (cca 15 apůl milionu Kč, celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši cca 25 milionů Kč, v roce 2018 již byla zahájena realizace akce).

Druhým rokem bude pokračovat projekt Tvoříme Zlín, díky kterému mohou občané navrhovat proměny veřejného prostoru. V rozpočtu je na něj vyčleněná částka 5 milionů Kč. Na investice do místních částí je v rozpočtu vyčleněno 25 milionů Kč jako v předchozích letech.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru