Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rozpočet města v roce 2018. Přebytkový

14. 12. 2017

Aktuality

7

Zlín – V roce 2018 bude město Zlín hospodařit s přebytkovým rozpočtem. Celkové příjmy by měly dosáhnout výše 1 510 237 000 Kč, zatímco výdaje 1 505 437 000 Kč.

Ilustrační foto

Zlín – V roce 2018 bude město Zlín hospodařit s přebytkovým rozpočtem. Celkové příjmy by měly dosáhnout výše 1 510 237 000 Kč, zatímco výdaje 1 505 437 000 Kč.

Návrh rozpočtu schválili zastupitelé města na svém jednání dne 14. prosince. Pro bylo 24 z nich, proti žádný, 12 zastupitelů se zdrželo.

Rozpočet pokrývá veškeré provozní výdaje města a umožňuje, aby plnilo své funkce. Mezi důležité a sledované oblasti výdajů patří investice. Na ně je v roce 2018 vyčleněno téměř 244 000 000 Kč. „Oproti předchozímu rozpočtu jde o navýšení o více než 80 milionů korun. Na investice ale budeme mít k dispozici ještě více než čtvrt miliardy a to díky přebytku z roku 2017. Přesná částka se ukáže po uzavření hospodaření za tento rok,“ konstatoval náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jehož kompetencí patří ekonomika města.

Mezi zásadní nové investice pro rok 2018 lze zařadit rozšíření parkovacích stání a úpravu komunikací ulic Česká, Slezská a  Moravská na Jižních Svazích, jde o projekt za cca 50 000 000 Kč. Další modernizaci čeká areál lázní na ulici Hradská. V padesátimetrovém bazénu vznikne odpočinková a relaxační zóna, whirpool, počítá se s výměnou jižní prosklené stěny a úpravami technického zázemí. Náklady dosáhnou výše 34 000 000 Kč. V oblasti školství bude finančně nejnáročnější vybudování nového sportoviště u ZŠ Zlín, Křiby, celkové náklady dosáhnou výše 10 000 000 Kč. Na investice do místních částí je v rozpočtu opět vyčleněno 25 000 000 Kč.

Na dokončení akcí, které byly zahájeny v roce 2017, je v rozpočtu na rok 2018 vyčleněno cca 38 000 000 Kč. Více než 19 000 000 Kč půjde na dofinancování rekonstrukce dvou na sebe navazujících křižovatek na ulici Pasecká. Dalších 9 100 000 Kč bude využito na dofinancování přístavby učeben na základní škole na ulici Kvítková, 18 500 000 Kč bude směřovat na rekonstrukci ulice Zámecká ve Štípě.

Desítky milionů korun zamíří na další modernizaci a rozvoj ZOO Zlín, která je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších míst na Moravě. Na první etapu Karibuni, jehož dominantou bude chovné zařízení pro slony, půjde z městského rozpočtu 30 000 000 Kč. Dalších 6 000 000 Kč bude investičním příspěvkem na vybudování expozice jaguárů.

Na splátku bankovních úvěrů předpokládá město vynaložit v roce 2018 částku ve výši 64 800 000 Kč. Aktuální dluh města k 30. listopadu 2017 je ve výši 445 000 000 Kč.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru