Česky

Česky

English

menu
zavřít

Rozpočet města Zlína pro rok 2019. Přebytkový

13. 12. 2018

Aktuality

38

Zlín – Město Zlín bude mít v roce 2019 přebytkový rozpočet. Celkové příjmy by měly dosáhnout výše 1 581 284 000 Kč, zatímco výdaje 1 576 484 000 Kč.

Zastupitelé během jednání v obřadní síni radnice

Zlín – Město Zlín bude mít v roce 2019 přebytkový rozpočet. Celkové příjmy by měly dosáhnout výše 1 581 284 000 Kč, zatímco výdaje 1 576 484 000 Kč.

Návrh rozpočtu byl schválen zastupiteli na jednání dne 13. prosince, když získal při hlasování nadpoloviční většinu 28 hlasů.

Přijetí rozpočtu umožní městu i v roce 2019 plnit všechny povinnosti, od zajištění provozu po nové investice. „Co se těch týká, bude možné investovat opět několik stovek milionů korun. Přesnou částku budeme znát po uzavření hospodaření v roce 2018 a převedení přebytku z něj do nového roku,“ prohlásil náměstek primátora Bedřich Landsfeld, do jehož kompetencí patří ekonomika města.

Schválený rozpočet opět počítá s významnými investicemi do oblasti dopravy, konkrétně jde o částku 101 660 000 Kč. Ta umožní například zahájit práce na rekonstrukci prostoru na Tř. 2. května, rozpočet počítá s částkou ve výši téměř 20 000 000 Kč (celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši cca 38 000 000 Kč), vybudováním cyklostezky na ulici Výletní a Tyršově nábřeží (částka v rozpočtu 31 350 000 Kč, celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši cca 50 000 000 Kč, v tomto roce byly již zahájeny přípravné práce), nebo opravu komunikace na ulici Středová spojenou s vybudování stezky pro cyklisty (15 362 000 Kč, celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši cca 25 000 000 Kč, v tomto roce již zahájena realizace akce).

Druhým rokem bude pokračovat projekt Tvoříme Zlín, díky kterému mohou občané navrhovat proměny veřejného prostoru. V rozpočtu je na něj vyčleněná částka 5 000 000 Kč. Na investice do místních částí je v rozpočtu vyčleněno 25 000 000 Kč jako v předchozích letech.

Díky schválenému rozpočtu město poskytne řadu neinvestičních dotací na provoz a činnost. Například Filharmonie Bohuslava Martinů může počítat s částkou 26 016 000 Kč, společnost STEZA, která provozuje městské bazény a koupaliště, dostane 25 500 000 Kč. Mezinárodní filmový festival Zlín Film Fest město podpoří částkou 7 500 000 Kč, motoristickou Barum Czech Rally Zlín 3 000 000 Kč.

Nejvyšším provozním příspěvkem organizacím zřizovaným městem bude částka 49 532 000 Kč pro Městské divadlo Zlín. ZOO a zámek Lešná dostane 22 390 000 Kč. Z ostatních organizací město Zlín podpoří Krajskou knihovnu Františka Bartoše částkou 5 891 000 Kč. Na splátku bankovních úvěrů předpokládá město vynaložit v roce 2019 částku ve výši 64 800 000 Kč. Aktuální dluh města k 30. listopadu 2018 je ve výši 399 000 000 Kč.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru