Česky

Česky

English

menu
zavřít

Sečení je v plném proudu

15. 5. 2018

Aktuality

149

Zlín – První z pěti až šesti sečí v roce vrcholí. Ve zlínském terénu jsou se svými sekačkami jak zaměstnanci Odboru městské zeleně, tak i externí spolupracovníci.

dosékání kolem stromů

Zlín – První z pěti až šesti sečí v roce vrcholí. Ve zlínském terénu jsou se svými sekačkami jak zaměstnanci Odboru městské zeleně, tak i externí spolupracovníci. Vzhledem k příznivému jarnímu počasí město letos změnilo pořadí sečených ploch v lokalitě Jižní Svahy. Jako prioritu tentokrát zvolilo Centrální park.

Letos jsme prvně začali séct II. etapu největšího zlínského sídliště. Především kvůli lokalizaci Centrálního parku Jižní Svahy, který je pobytovou zónou, hojně využívanou k relaxaci a sportu místních obyvatel. Více než v minulých letech jsme se zaměřili i na soulad sečení s blokovým čištěním. Začínali jsme tak v lokalitě Hony a pokračovali dále přes Centrální park, ulice Podlesí, Zelinova, Plesníkova, Voženílkova, Valachův žleb, Křiby, Kozlův žleb a Budovatelská,“ popsal Tomáš Polehňa, vedoucí Oddělení městské zeleně na Jižních Svazích.

Minulý týden vyjely sečící stroje do lokality I. etapy výstavby Jižních Svahů. Začínalo se v ulicích Větrná, U Trojáku a přes I. Segment k ulicím Luční, Jílová, K Pasekám, Družstevní, Javorová a Slunečná. Jakmile se plocha poseče plošnými sekačkami přichází na řadu dosečení křovinořezem. Vzhledem k momentální vytíženosti kapacity zaměstnanců, dochází k dosékání s mírným zpožděním.

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína nyní zaměstnává i péče o 15 km živých plotů a ořez dřevin a keřových porostů.

Žádáme občany o shovívavost, jelikož v jarním období se potkávají dva důležité úkony v zeleni. Přesněji – je potřeba sekat a začínají narůstat keřové porosty. Prvotně budou tedy posečeny travnaté plochy a v letních měsících, kdy je úbytek vláhy a tráva přestává narůstat, se budeme více zaměřovat na ořez dřevin. Navíc přednost mají ořezy, které brání výhledu do komunikací, případně stíní dopravnímu značení,“ vysvětlil Tomáš Polehňa.

Sečení trávy na území města Zlína zabezpečuje Odbor městské zeleně. Výměra sečené plochy je  cca 215 ha. Z ní 30 % ploch sekají trávu  externí dodavatelé, o zbytek se stará odbor zeleně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a se svojí technikou

Druhým odborem magistrátu, který zajišťuje sečení ve městě je Odbor životního prostředí a zemědělství. Na starosti má plochy o celkové rozloze 26 ha.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru