Česky

Česky

English

menu
zavřít

Školská zařízení dostala doporučení k postupu k zajištění ochrany před nakažením koronavirem

6. 3. 2020

Aktuality

9

Zlín - Krajská hygienická stanice vydala výzvu školám a školským zařízením, ve které doporučuje, aby se do aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19. Školy zřizované statutárním městem Zlín dostaly doporučení k dalšímu postupu.

zs-slovenska.jpg

Zlín - Krajská hygienická stanice vydala výzvu školám a školským zařízením, ve které doporučuje, aby se do aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19. Školy zřizované statutárním městem Zlín dostaly doporučení k dalšímu postupu.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat i k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí.  Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

Výzva Krajské hygienické stanice bude vylepena na dveřích základních i mateřských škol zřizovaných městem. Dále pak bude zaslána informace rodičům přes elektronické žákovské knížky.

„Toto opatření vydáváme v souladu s Výzvou Krajské hygienické stanice Zlín, kterou jsme obdrželi dnešního dne, tedy 6. března 2020. Rodiče žádáme o zaslání zprávy a sdělení jména dítěte, kterého se karanténa týká, nejpozději do neděle 8. března 2020, vždy na mailovou adresu příslušného ředitele. Věřím, že toto opatření rodiče pochopí a budou jej respektovat,“ řekla náměstkyně pro oblast školství Kateřina Francová.

Na základě rozhodnutí náměstkyně primátora Kateřiny Francové je doporučeno všem základním školám zřizované statutárním městem Zlín vyhlásit na pondělí 9. března 2020 ředitelské volno z důvodu zmonitorování situace počtů žáků a učitelů na základních školách a příprav na následující postup týkající se výukového plánu a dalších navazujících kroků.

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru