menu
zavřít

SMART – Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně

24. 10. 2019

Aktuality

15

Zlín – V rámci 7. jednání zastupitelstva města Zlína byly schváleny finanční prostředky na vybudování chytrého navigačního systému parkování. Cílem města je předávání informací řidičům, za pomoci digitálních plnobarevných tabulí, týkající se možností parkování vozidel na parkovištích včetně přehledu jejich obsazenosti.

Zlín – V rámci 7. jednání zastupitelstva města Zlína byly schváleny finanční prostředky na vybudování chytrého navigačního systému parkování. Cílem města je předávání informací řidičům, za pomoci digitálních plnobarevných tabulí, týkající se možností parkování vozidel na parkovištích včetně přehledu jejich obsazenosti.

Navigační tabule budou směřovat řidiče na parkoviště Technických služeb Zlín. Navigace může být rozšířena o napojení na další parkoviště, a to včetně parkovišť soukromých. Mimo navigačního parkovacího systému mohou digitální tabule v budoucnu sloužit např. k předávání aktuálních mimořádných informací o dopravě ve městě. Celkem bude umístěno 12 LED tabulí, přičemž 8 kusů nahradí stávající textové monochromatické tabule, které zobrazují dojezdové časy. Zbývající 4 kusy LED tabulí budou instalovány na nově určená místa v centru města.

Díky této technologii bude umožněna větší variabilita informací pro řidiče, včetně grafického zobrazování dopravního značení pro předávání aktuálních a mimořádných dopravních informací.

Všechny tabule budou napojeny na navigační parkovací systém a budou předávat informace řidičům o možnosti zaparkování (odstavení) vozidla na daných parkovacích plochách a o obsazenosti těchto parkovacích ploch přímo v silničním provozu. Kromě toho budou zobrazovat informace o aktuálních a mimořádných dopravních situacích ve městě.

Dále město plánuje mobilní aplikaci, která by měla informovat o aktuální dopravní situaci ve městě, pohybu vozidel MHD a spojit informace i o volných parkovacích plochách.

„Našim cílem je vybudovat ve městě Zlín další inteligentní prvky dopravy a vše spojit do jednoho řídícího centra. Rozhodli jsme se proto vybudovat i nové dispečinkové pracoviště, které je nezbytné pro fungování a správu těchto dopravních systémů,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek.

Ve Zlíně již máme různé inteligentní dopravní systémy. Například světelná signalizace s dynamickým řízením, preference městské hromadné dopravy, informační systém s dojezdovými časy či silniční meteorologii. Dále se má toto chytré dopravní řešení rozšířit právě o napojení na navigační parkovací systém a digitální plnobarevné tabule.

Veškeré informace budou čitelné, aktuální a řidičům budou předány v dostatečném předstihu, aby byli schopni rozhodnout, na které parkovací ploše vozidla zaparkují. Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Zlína. Předpokládané náklady pro stavební část projektu by měly činit přibližně 6,5 mil. Kč. Následných cca 20,5 mil. Kč město zaplatí za nové navigační tabule, vybavení dispečinku, softwarové vybavení a další náležitosti. Současně by měl parkovací systém zvýšit efektivitu silničního provozu prostřednictvím rozšíření inteligentních dopravních systémů na území statutárního města Zlína.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru