Česky

Česky

English

menu
zavřít

Solární elektrárna společnosti Teplo Zlín pokrývá třetinu spotřeby

11. 10. 2019

Aktuality

20

Zlín - Před deseti lety, na podzim roku 2009, překryly střechu správní budovy Teplo Zlín fotovoltaické panely. Dosud vyprodukovaly 150 MWh, což v přepočtu znamená pokrytí všech provozů v sídle společnosti z jedné třetiny.

teplo-zlin---budova-2.jpg

Zlín - Před deseti lety, na podzim roku 2009, překryly střechu správní budovy Teplo Zlín fotovoltaické panely. Dosud vyprodukovaly 150 MWh, což v přepočtu znamená pokrytí všech provozů v sídle společnosti z jedné třetiny. Během fungování se navíc nevyskytly s technologií žádné problémy. Městská společnost Teplo Zlín proto do své rozvojové koncepce zapracovala další využití obnovitelných zdrojů.

Na střeše budovy v Družstevní ulici je instalováno 72 panelů s celkovou plochou 116 čtverečních metrů. Špičkový výkon fotovoltaické elektrárny tak dosahuje 17,28 kW. „Na svou dobu šlo o relativně velkorysou instalaci. Cílem bylo posoudit kvalitu a životnost technologie a také získat reálnou představu o návratnosti takovýchto projektů,“ vysvětlil ředitel firmy Pavel Mačák. Získaná data i další poznatky podle něho jasně potvrdily smysluplnost investice.

„Za celou dobu ostrého provozu, tedy od jara roku 2010, jsme do sítě dodali 150 000 kWh elektřiny. Při přepočtu na naši spotřebu to znamená její pokrytí z jedné třetiny. V budově samotné přitom není jen administrativní část, ale také nonstop dispečink či dílenské zázemí,“ dodává Pavel Mačák s tím, že přesvědčivé jsou i zkušenosti z provozu. Kromě běžné kontroly stavu se za deset let vyskytla pouze jedna drobná závada odstraněná navíc ještě v záruční době. Za celou dobu společnost nezaznamenala žádný pokles výroby.

Pořízení fotovoltaické elektrárny přišlo společnost Teplo Zlín na 1,5 milionu korun, z toho takřka polovinu pokryly dotace z evropských i národních zdrojů. „Díky získaným zkušenostem můžeme konstatovat, že fotovoltaické panely jsou skutečně provozně velmi nenáročná a spolehlivá technologie. Vezmeme-li v úvahu technický pokrok, který se v této oblasti odehrál v poslední dekádě, je zřejmé, že v současné době mohou tyto instalace dávat ekonomický smysl i bez veřejné podpory. O přínosu ekologickém pak není pochyb vůbec, vždyť za dobu provozu jsme životnímu prostředí ušetřili více než 100 tun CO2,“ hodnotí Pavel Mačák

Společnost Teplo Zlín nyní pracuje na přípravě dalších projektů, nejen v oblasti obnovitelných zdrojů, ale také chytrých řešení, které ještě více zvýší efektivitu provozu. „Pro zvažované realizace se přirozeně snažíme maximálně využít stávající infrastrukturu naší společnosti.  Zároveň si ale uvědomujeme, že úspěšnost jednotlivých projektů se může velmi zvýšit v případě koncepčních řešení založených na spolupráci s městem, městskými společnostmi i našimi odběrateli. Rádi bychom potenciál vzájemných synergií v našich projektech v budoucnu využívali,“ říká Pavel Mačák.

„Projekty v oblasti obnovitelných zdrojů a smart řešení vítám a podporuji. Tyto projekty však musí být založeny na koncepčních řešeních. Z pozice města budeme hledat synergie pro využití potenciálu připravovaných inovací,“ uzavírá náměstek primátora Pavel Brada.

O společnosti

Hlavní činností společnosti Teplo Zlín, jejímž jediným akcionářem je statutární město Zlín, je distribuce tepelné energie – zajišťování dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody do objektů odběratelů. Teplo Zlín, a.s., zásobuje téměř 16 000 zlínských domácností prostřednictvím 124 výměníkových stanic a 374 objektových předávacích stanic o celkovém tepelném výkonu ve výši 244 MW. Celková délka tepelných rozvodů činí zhruba 25 kilometrů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru