Česky

Česky

English

menu
zavřít

Souhrn preventivních opatření platných ke dni 16. 11.

18. 11. 2020

Aktuality

11

Zlín - V návaznosti na nově přijatá krizová opatření dne 16. listopadu 2020, s účinností do 20. listopadu 2020 a s ohledem, že se předpokládá prodloužení Nouzového stavu do 20. prosince uvádíme přehled aktuálních opatření...

covid-19.jpg

Zlín - V návaznosti na nově přijatá krizová opatření dne 16. listopadu 2020, s účinností do 20. listopadu 2020 a s ohledem, že se předpokládá prodloužení Nouzového stavu do 20. prosince, uvádíme přehled aktuálních opatření.

      I.        Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR od 18. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů platí nově uvedené výjimky:

 

-        možnost účasti na svatbě, pohřbu a bohoslužbě v počtu max. 15 osob (dříve max. 10 osob),

-        možnost účastnit se významných sportovních utkání nebo soutěží, při dodržení podmínek, které stanovilo MZ (není omezeno časově, tak jako pohyb fyzických osob od 05:00h do 20:59h).

 

    II.        Omezení škol a školských od 18. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů platí nově uvedené výjimky:

 

Provoz středních a vyšších odborných škol, konzervatoří:

-        umožněna přítomnost žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, výuka musí probíhat v neměnné třídě,

-        umožněny individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogických pracovník),

 

Provoz základních škol:

-        umožněna přítomnost dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků, žáků prvního stupně pokud jsou zařazení do třídy společně se žáky 1. a 2. ročníku, dětí v přípravném stupni základní školy speciální, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, škol nebo tříd zřízených podle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona,

-        dále jsou umožněny individuální konzultace (pouze jedno dítě, žák a jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce),

-        prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

 

Provoz školních klubů a školních družin:

-        umožněna přítomnost dětí, které se mohou účastnit výuky, za podmínky, že ve skupině jsou přítomny děti pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

 

V návaznosti na to je umožněno i ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních pro žáky, kteří se mohou účastnit výuky.

 

   III.        S krizovým opatřením souvisí i výjimky v mimořádném opatření MZ povinnost nosit ochranu dýchacích cest s účinností od 18. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nově není v platnosti výjimka pro nošení roušek, aj. ochrany dýchacích cest pro 1. stupeň ZŠ, tzn. že povinnost nosit roušku se vztahuje na všechny žáky 1. a 2. ročníků, případně vyšších ročníků pokud mají společnou třídu a od 18. listopadu se účastní výuky, viz výše.

 

Výjimka pro povinnost nosit ochranu dýchacích cest platí:

-        v případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné použít ochranný štít místo roušky, musí být dodrženy min. 2 m odstup,

-        pro ubytované děti nebo studenty při pobytu v pokoji (mimo společné prostory) v internátech a domovech mládeže,

-        pro žáky přípravného stupně ZŠ speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá, dvouletá, a žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu.

 

  IV.        Omezení obchodu a služeb s účinností od 18. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících omezení a zákazů budou platit nově níže uvedené:

 

Zákaz

přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou

-        školního stravování zaměstnanců, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,

-        ubytovaných osob v provozovnách ubytovacích zařízení v čase mezi 05:00h a 20:59h.

          

provozu a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb s výjimkou

-        sportovní přípravy v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží org. sportovními svazy a sportovních akcí.

 

Prodej v rámci farmářských trhů - umožňuje se nově prodej bylin a květin.

 

Omezení

-        provozu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že pacienti jsou ubytováni na pokojích po jednom s výjimkou členů domácnosti,

-        provozu knihoven, zakazuje se jiný příjem a vracení knih, než bezkontaktní.

 

Nařizuje

-        v maloobchodních provozovnách nepřipustit přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. (ostatní související opatření jako řízení front a aktivně zajišťovat dodržování odstupů byly platné již dříve)

 

    V.        Zajištění chodu kritické infrastruktury s účinností od 17. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Uložení povinnosti subjektům kritické infrastruktury k zajištění provozu prvků kritické infrastruktury, podrobnosti viz opatření, samospráv se uložené povinnosti přímo netýkají.

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru