Česky

Česky

English

menu
zavřít

Souhrn preventivních opatření vlády k 22. říjnu

22. 10. 2020

Aktuality

14

Zlín - Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády České republiky k 22. říjnu 2020. Plné znění jednotlivých nařízení pak naleznete v dokumentech pod článkem.

Zlín - Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády České republiky k 22. říjnu 2020. Plné znění jednotlivých nařízení pak naleznete v dokumentech pod článkem.

Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR

Zakazuje volný pohyb s výjimkou zejména cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, cest za rodinou a osobami blízkými, k obstarání základních životních potřeb a to i pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), do zařízení zdravotních a sociálních služeb, zařízení veterinární péče, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, do přírody, parků a na chatu, za účelem vycestování z ČR, dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob větším než 10 osob, návštěvy hřbitova a cest do místa bydliště.

Nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách).

Omezuje právo pokojně se shromažďovat na nejvýše 100 osob, ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a zachování rozestupů mezi skupinami účastníků a roušek.

Doporučuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Dále doporučuje zaměstnancům zajišťujícím služby a činnosti jako bezpečnost, vnitřní pořádek, řešení kriz. situací, ochranu zdraví, poskytování sociální a zdravotní péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, omezit přímý kontakt se zákazníky.

Omezení orgánů veřejné moci

Nad rámec stávajícího opatření (omezení úředních hodin, kontaktu s veřejností, aj.) se dále ukládá:

Omezení práce na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, zejména chod veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády ČR směřujících k dosažení cílů nouzového stavu (ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí uvedená opatření nutná k ochraně zdraví, uvedena v plném znění).

Zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, nutným pro zachování činnosti.

Zajištění činnosti, tak aby případné karanténní opatření části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost (směny, home office).

Omezení obchodu a služeb

Nad rámec stávajících omezení a zákazů nově níže uvedené:

Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách (některé výjimky - potraviny, benzínky, drogerie, lékárny, prádelny, čistírny, servisy vozidel, odtahové služby, zásilkovny, prodej jízdenek, prodej zahrádkářských potřeb, květinářství, galanterie, pohřební služby, domácí potřeby, sběr a výkup surovin.

Dále se zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské činnosti, byla nařízena pracovní povinnost, cizincům, osobám, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace a osobám, kterým ubytování sjednal stát nebo územní samosprávný celek za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo ubytování osob bez domova, dokončení ubytování před účinností tohoto usnesení.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru