Česky

Česky

English

menu
zavřít

Souhrn preventivních opatření vlády k 23. listopadu

23. 11. 2020

Aktuality

9

Zlín - V návaznosti na jednání vlády ČR dne 20. listopadu 2020 a prodloužení Nouzového stavu do 12. prosince 2020 zveřejňujeme k využití přehled nově přijatých krizových opatření. Od 23. listopadu dochází k rozvolnění...

dsc03158.jpg

Zlín - V návaznosti na jednání vlády ČR dne 20. listopadu 2020 a prodloužení Nouzového stavu do 12. prosince 2020 zveřejňujeme k využití přehled nově přijatých krizových opatření. Od 23. listopadu dochází k rozvolnění.

 

      I.        Prodloužení již přijatých krizových opatření (plné znění opatření)

-        péče o děti v určených vzdělávacích zařízeních ve věku od 3 do 10 let – určení účinnosti opatření do 29. listopadu 2020(plné znění opatření)

-        zákaz návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb – prodloužení účinnosti opatření do 12. prosince 2020(plné znění opatření)

 

    II.        Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR od 23. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů platí uvedené úpravy a výjimky:

-        noční zákaz volného pohybu osob platí od 23:00 hod. (dříve 21:00 hod.) do 4:59 hod., výjimky v rámci nočního zákazu pohybu se nově vztahují i na cestu zpět do místa bydliště,

-        možnost účasti na svatbě, pohřbu, shromáždění pořádaného církví v počtu nejvýše 20 osob (dříve 15 osob),

-        možnost pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 6 osob (dříve 2 osoby), s výjimkou členů rodiny, zaměstnanců jednoho zaměstnavatele, aj.

 

   III.        Omezení škol a školských zařízení s účinností

-        od 23. listopadu do 24. listopadu 2020 (plné znění opatření) v rámci provozu:

a)    SŠ, VOŠ a konzervatoří povoleno konání mezinárodně uznávaných zkoušek;

 

-        od 25. listopadu do 29. listopadu 2020 (plné znění opatření) v rámci provozu:

a)    VŠ je nově povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi u externích subjektů; laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka posledních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů; studium v doktorském studijním programu; individuální konzultace a návštěvy knihoven;

b)    SŠ, VOŠ a konzervatoří je povolena přítomnost žáků závěrečných ročníků, čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů; praktické vyučování a příprava za přítomnosti nejvýše 20 studentů; nově umožněno konání závěrečných a maturitních zkoušek, absolutorií;

c)    ZUŠ a jazykových škol umožněny individuální konzultace; konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob;

d)    středisek volného času umožněny individuální konzultace a vzdělávání;

e)    školských výchovných a ubytovacích zařízeních, povoleno ubytování žáků a studentů, kteří se účastní prezenční výuky,

f)     škol a školských zařízení není součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti s výjimkou MŠ, oborů ZUŠ, SŠ a VOŠ, studijních programů VŠ, kde jsou tyto činnosti stěžejní součástí vzdělávání a středisek volného času, kde tvoří podstatu zájmového vzdělávání;

g)    škol a školských zařízení je vstup třetích osob do prostor zařízení možný jen v nezbytně nutných případech;

 

-        od 30. listopadu do 12. prosince 2020 (plné znění opatření) v rámci provozu:

a)    SŠ, VOŠ a konzervatoří je umožněna turnusová výuka ve škole pro nižší stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, 1. až 4. ročník osmiletých vzdělávacích programů konzervatoří, lichý týden první polovina tříd, sudý týden druhá polovina tříd;

b)    ZŠ je umožněna prezenční výuka žáků celého 1. stupně základní školy a žáků 9. ročníku základní školy; turnusová výuka žáků 6. až 8. ročníku základní školy, lichý týden první polovina tříd, sudý týden druhá polovina tříd;

c)    školních družin, v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak v případě školní družiny z jednoho ročníku;

 

  IV.        Omezení orgánů veřejné moci a správních orgánů s účinností od 23. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Opatření prodlužuje současný stav do 12. prosince, nemění se uložené povinnosti týkající se omezení osobního kontaktu, úřední doby a opatření týkající se střídání skupin zaměstnanců, home office;

 

Naopak z textu vypadla povinnost omezit práci na agendy, jejichž výkon musí být v nezbytně nutném rozsahu zajišťován, tak aby byly plněny úkoly vlády ČR, omezení ostatních agend a dále zajišťování chodu jednotlivých útvarů vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti.

 

    V.        Omezení obchodu a služeb s účinností od 23. listopadu 2020 (plné znění opatření)

Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů nově platí uvedené úpravy a výjimky:

-        u maloobchodního prodeje je povoleno otevření prodejen zbraní a střeliva; v maloobchodních prodejnách umožněn prodej od pondělí do soboty nově až do 23:00 hod.; prodej v provozovnách prodávající vánoční stromky, ozdoby, jmelí a s nimi související produkty, zde neplatí nedělní omezení prodeje;

-        pro přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v rámci ubytoven a hotelů platí prodloužení otevírací doby do 22:59 hod., prodloužení otevírací doby platí i pro výdejová okénka restaurací;

-        koncerty, hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté jsou povolena bez přítomnosti diváků;

-        zkoušky v prezenční formě jsou povoleny nově pro členy jednotek požární ochrany a příslušníky HZS, podmínkou je, že jsou nutné pro výkon určitých činností, dovolena přítomnost nejvýše 10 osob a dalších 3 osob z řad veřejnosti;

-        provoz vnitřních sportovišť není omezen pro sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních, kde to umožňují výše uvedená krizová opatření;

-        provoz farmářských trhů je upraven, tak že se zde nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15m2;

-        omezení počtu osob v provozovnách, kde je stanoven limit nejvýše 1 zákazník na 15m2 se nevztahuje nově na děti mladší 6 let doprovázející zákazníka; v případě provozoven s menší plochou než 15 m2 se nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející zákazníka a držitele ZTP;

-        v případě front čekajících zákazníků uvnitř nebo před provozovnou mají právo přednostního nákupu držitelé průkazu ZTP; dále výjimky pro kočárky a definice prodejní plochy, viz opatření;

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru