Česky

Česky

English

menu
zavřít

Souhrn preventivních opatření vlády k 8. 10. 2020

9. 10. 2020

Aktuality

10

Zlín - Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády České republiky ze dne 8. října 2020. Plné znění jednotlivých nařízení pak naleznete v dokumentech pod článkem.

js1-1917-pano.jpg

Zlín - Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády České republiky ze dne 8. října 2020. Plné znění jednotlivých nařízení pak naleznete v dokumentech pod článkem.

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů od 12. do 25. října 2020

 1. omezení osobního kontaktu zaměstnanců a dalších úředních osob s adresáty veřejné správy, veřejností, na nezbytně nutnou úroveň (upřednostnění písemného, el. či tel. kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím podatelny),
 2. rozsah úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni v čase dostupném pro veřejnost (povinnost zveřejnit a informovat o změně úředních hodin) neuplatní se, pokud by omezení ohrozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně omezilo práva klientů, veřejnosti nebo byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu.

Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. do 25. října 2020

 1. VŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce, s výjimkou účasti na klinické a praktické výuce, praxi studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie aj. zdravotnických studijních programů,
 2. SŠ, VOŠ a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce (s výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a přípravy, aj.),
 3. 2. stupeň ZŠ tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, vzdělávání se v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 1. ZUŠ a jazykových škol s právem jazykové zkoušky spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák),
 2. dále uzavření všech druhů škol kromě VŠ ve dnech 26. a 27. října 2020.
 1. středisek volného času a školních klubů spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí aj. účastníků na zájmovém vzdělávání,
 2. tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou MŠ,
 3. tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou MŠ a 1. stupně ZŠ.

Zákaz a omezení konání hromadných akcí s účinností od 9. do 11. října 2020

Zákaz

 1. akcí ve vnitřních prostorách nad 10 osob, ve vnějších prostorách nad 20 osob, a odstup menší než 2 metry,
 2. koncertů, divadelní představení aj. představení a slavností při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek,
 3. herny, kasina, vnitřní sportoviště (tělocvičny), posilovny, fitness centra, umělé koupaliště, wellness včetně saun (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb), zoologické zahrady, zařízení poskytující činnosti obdobné zájmovému vzdělávání.

Výjimky platí zejména pro výkon povolání, svatby, pohřby, dále se nevztahuje na zasedání orgánů veřejné moci, soudy a akce jiných veřejných osob konané dle zákona s účastí veřejnosti do 100 osob, 2m rozestupy a místy k sezení a dále oblasti upravené níže, tedy divadla, kina, sportovní akce a bohoslužby.

Omezení

 1. divadla, kina aj. představení - zákaz prodeje potravin, pokrmů a nápojů,
 2. sportovní akce (za předpokladu, že jsou organizovány sportovními svazy) - počet účastníků do 130 osob a bez veřejnosti,
 3. bohoslužby do 100 osob, nebo dle míst k sezení, beze zpěvu,
 4. provozovny stravovacích služeb uzavřeny pro veřejnost od 20:00h (svatby od 00:00h) do 6:00h, počet osob u jednoho stolu, max. 4, rozestupy, zákaz živé hudby, tance, wifi,
 5. hudební, taneční, herní apod. společenské kluby, diskotéky uzavřeny pro veřejnost od 20:00h do 6:00h, zákaz živé hudby a tance,
 6. činnost nákupních center s plochou nad 5000 m2, food courty max. 2 osoby u stolu, zákaz wifi, omezení míst určených k odpočinku, osoba dohlížející na dodržování pravidel,
 7. svobody pohybu a pobytu v nákupních centrech, prodejnách a provozovnách služeb s výjimkou provozoven stravovacích služeb, ve skupinách s max. 2 osobami, nevztahuje se na osoby mladší 15 ze společné domácnosti.

Zákaz a omezení konání hromadných akcí s účinností od 12. do 25. října 2020

Vypsány jsou pouze nařízení nad rámec opatření uvedených výše od 9. do 11. října, tzn. od 12. října platí navíc níže uvedené.

Zákaz

 1. akcí ve vnitřních prostorách nad 10 osob, ve vnějších prostorách nad 20 osob, a odstup menší než 2 metry, vztahuje se na bohoslužby, náboženské obřady, slavnosti, taneční, spolkové, sportovní akce, přehlídky, aj.,
 2. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, cirkusy a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou MŠ,
 3. poutě, tradiční akce, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, návštěv a prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků, historických, kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, zařízení poskytující činnosti obdobné zájmovému vzdělávání (zákaz se nevztahuje na činnost školních družin.

Výjimky platí zejména pro výkon povolání, zasedání orgánů veřejné moci, soudy a akce jiných veřejných osob konané dle zákona s účastí veřejnosti do 100 osob, 2m rozestupy a místy k sezení.

Omezení

 1. od 19. října 2020 účast na svatbě max. 30 osob,
 2. svobody pohybu a pobytu v nákupních centrech, prodejnách a provozovnách služeb s výjimkou provozoven stravovacích služeb, ve skupinách s max. 2 osobami, nevztahuje se na osoby mladší 15 ze společné domácnosti,
 3. právo pokojně se shromažďovat, max. 500 osob, ve skupinách po nejvýše 20 osobách s rozestupy mezi skupinami a rouškami.

Zákaz návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 9. do 25. října 2020

 1. ve zdravotnických zařízeních s výjimkou přítomnosti třetí osoby při porodu, návštěvy nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 2. v zařízení sociálních služeb s výjimkou návštěv nezletilých uživatelů, uživatelů s omezenou svéprávností, zdravotním postižením, v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, nebo pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru