Česky

Česky

English

menu
zavřít

Souhrn preventivních opatření vlády ke 14. říjnu

13. 10. 2020

Aktuality

16

Zlín - Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády České republiky ke 14. říjnu 2020. Plné znění jednotlivých nařízení pak naleznete v dokumentech pod článkem...

jsf-abb--c--024.jpg

Zlín - Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády České republiky ke 14. říjnu 2020. Plné znění jednotlivých nařízení pak naleznete v dokumentech pod článkem..


Omezení provozu škol a školských zařízení od 14. října do 1. listopadu 2020

- VŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce, s výjimkou účasti na zkoušce do 10 osob, účasti na klinické a praktické výuce, praxi studentů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie aj. zdravotnických studijních programů, studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi, dále zákaz ubytování studentů VŠ, neplatí pro ty, kterým byla uložena prac. povinnost a těch kteří se účastní praktické výuky,

- SŠ, VOŠ a konzervatoří spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce (s výjimkou zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu, škol Ministerstva spravedlnosti, praktických škol),

- ZŠ spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na výuce (1. a 2. stupeň),

- ZUŠ a jazykových škol s právem jazykové zkoušky spočívající v zákazu osobní přítomnosti na výuce, středisek volného času, školních klubů a školních družin spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí aj. účastníků na zájmovém vzdělávání, školská výchovná a ubytovací zařízení tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům VOŠ s výjimkou studentů vykonávajících prac. povinnost, žáků praktických škol, tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou MŠ, tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou MŠ, dále uzavření všech druhů škol kromě MŠ a VŠ ve dnech 26. a 27. října 2020.

Zákaz a omezení konání hromadných akcí s účinností od 14. října do 3. listopadu 2020

 

Zákaz

hromadných akcí nad 6 osob, ve vnitřních prostorách a vnějších prostorách, a odstup menší než 2 metry, vztahuje se na bohoslužby, náboženské obřady, slavnosti, taneční, spolkové, sportovní akce, přehlídky, aj.,

Výjimky platí pro zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, osoby vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, činnosti konané povinně podle zákona.

Nevztahuje se na zasedání orgánů veřejné moci, soudy a akce jiných veřejných osob konané dle zákona s účastí veřejnosti do 100 osob, 2m rozestupy a místy k sezení, účast na svatbě, pohřbu, následné oslavě, smuteční hostině, pro tyto účely zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách od 00:00h do 6:00h.

Je zakázáno pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách nad 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské a obdobné činnosti, svatbě, pohřbu a zachovávání odstupu 2 metrů, pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, cirkusů a varieté, společného zpěvu více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou MŠ.

Platí zákaz poutí, tradičních akcí, kongresů a jiných vzdělávacích akcí, veletrhů, návštěv a prohlídek muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků, historických, kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, zařízení poskytující činnosti obdobné zájmovému vzdělávání včetně přípravy na vyučování, provozu heren, kasin, vnitřních sportovišť (tělocvičny, kurty, kluziště, herny), posiloven, fitness center, umělých koupališť, wellness včetně saun (pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb), návštěv a prohlídek zoologických zahrad.

Omezení

Platí omezení přítomnosti veřejnosti v provozovnách strav. služeb, s výjimkou těch, které neslouží pro veřejnost (závodní jídelny, atd.) a provozoven ubytovacích zařízení, poskytují stravování jen ubytovaným osobám v čase mezi 06:00 a 20:00h, zákaz se nevztahuje na prodej přes výdejové okénko ve stejném čase s rozestupy 2m, (u výjimek platí počet osob u jednoho stolu, max. 4 osoby, rozestupy mezi stoly, zákaz živé hudby, tance, wifi).

Platí zákaz přítomnosti veřejnosti v hudebních, tanečních, herních apod. společenských klubech.

Je omezena činnost nákupních center s plochou nad 5000 m2, zákaz wifi, omezení míst určených k odpočinku, osoba dohlížející na dodržování pravidel, svobody pohybu a pobytu v nákupních centrech, prodejnách a provozovnách služeb s výjimkou provozoven stravovacích služeb, ve skupinách s max. 2 osobami, nevztahuje se na osoby mladší 15 ze společné domácnosti.

Platí právo pokojně se shromažďovat, max. 500 osob, ve skupinách po nejvýše 20 osobách s rozestupy mezi skupinami a rouškami.

Dále byla přijata následující opatření

mimořádné opatření MZ ČR – k platné povinnosti nosit ochranu dýchacích cest přibyly kromě vnitřních prostor budov a prostředků veřejné dopravy také nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy (plné znění opatření)

 

krizové opatření – ukládá se využívat pracovní povinnosti zdravotnickým zařízením a možnost uložit hejtmanem ne primátorem hl. m. Prahy pracovní povinnost žákům a studentům zdravotnických studijních programů (plné znění opatření)

 

krizové opatření – upravuje se postup poskytování nepojistných sociálních dávek, odpovědný Úřad práce (plné znění opatření)

 

krizové opatření – určit školu nebo školské zařízení, které bude vykonávat péči o děti ve věku od 3 do 10 let, cílové skupiny vyjmenovány v opatření, skupiny nejvýše po 30 osobách, povinnost uložena hejtmanům (plné znění opatření),

V souvislosti s tímto opatřením bylo na území ORP Zlín určeno vzdělávací, které zabezpečí povinnost uloženou hejtmanem, péči o děti jejichž jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy.

Kontakt na určené vzdělávací zařízení v ORP Zlín

Název a adresa zařízení

Doba provozu
(pondělí – pátek)

Časový rozsah péče

Telefonní kontakt na zařízení

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790 (10. ZŠ)

pondělí – pátek

6:00 - 18:00

577210204, 734 821 698

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru