Česky

Česky

English

menu
zavřít

Souhrnný přehled zaváděných i rušených nařízení vlády

22. 4. 2020

Aktuality

30

Zlín – Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. V článku naleznete přehledně zpracované otázky týkající se sportu. Kompletní zpracované otázky a odpovědi naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví.

vlada-cr--1-.jpg

Zlín – Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Plán na postupné uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má pět etap. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. V článku naleznete přehledně zpracované otázky týkající se sportu. Kompletní zpracované otázky a odpovědi naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví. V dokumentu pod článkem si pak můžete pročíst souhrn všech vydaných usnesení Vlády ČR a mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví zpracovávaný HZS ZK.

Jaké sporty je možné provozovat?

Za splnění podmínek mimořádných opatření ze dne se lze věnovat celé řadě sportů, zejména: běhu, chůzi, cyklistice, gymnastice, venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu, jízdě na koni, golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu), tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště, lyžování a snowboardingu, vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi, sportovní střelbě, bojovým, silovým a úpolovým sportům, sportovnímu letectví, a to na venkovních sportovištích.

Je možné využívat veřejně přístupné venkovní posilovny, případně za jakých podmínek?

Ano, za splnění mimořádných opatření. Při kontaktu s cizími předměty (posilovací nářadí a náčiní) je nutná dezinfekce rukou. V ideálním případě i provedení dezinfekce posilovacího nářadí a náčiní před a po použití. Klíčové je pamatovat na udržování bezpečné vzdálenosti a používání ochranného prostředku dýchacích cest.

Mohou se trénovat kolektivní sporty v tělocvičnách?

Ne, v současné době nelze provozovat sporty ve vnitřních prostorech.

Mohou plavci trénovat v krytém bazénu?

V současné době nikoliv. Jedná se o aktivity, které nelze uhlídat z hlediska kontaktu mezi sportujícími osobami. Nelze využívat související vnitřní prostory typu šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení, ve kterých by se běžně potkávalo více osob v malé vzdálenosti.

Mohou plavci trénovat v bazénu pod otevřeným nebem – např. Podolí? Kdy to případně bude možné?

V současné době nikoliv. Jedná se o aktivity, které nelze uhlídat z hlediska kontaktu mezi sportujícími osobami. V konkrétním případě plaveckého bazénu v Podolí lze opět konstatovat, že nelze využívat související vnitřní prostory typu šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení, ve kterých by se běžně potkávalo více osob v malé vzdálenosti – z toho důvodu by ani nebylo možné zajistit vhodné hygienické podmínky související s provozem bazénu.

Mohou sportovci využívat společné šatny a sprchy?

Nadále je zakázáno využívat související vnitřní prostory sportovišť typu společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení, ve kterých by se běžně potkávalo více osob v malé vzdálenosti. Využití toalet možné je, ale za předpokladu, že je režim provozu nastaven tak, aby se ve vnitřních prostorech toalet nepotkávalo více osob a zároveň je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, a to zejména dezinfekce rukou, ale také dezinfekce míst, kterých se běžně dotýkáme.

Kdy se plánuje otevření venkovních hřišť ve městech?

Otevření některých venkovních hřišť ve městech se bude zvažovat nejdříve v červnu na základě epidemiologické situace.

Kdy se plánuje otevření venkovních sportovních kroužků pro děti např. fotbalové a jiné sportovní tréninky?

U sportovců s profesionální smlouvou je třeba brát v úvahu, že sport je jejich zaměstnání, zdroj jejich obživy, proto měli prioritu při otevření. Otevření venkovních sportovních kroužků se bude zvažovat nejdříve v červnu na základě epidemiologické situace.

Jaké specifické podmínky pro venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců je třeba dodržovat?

Týká se sportovců s profesionální smlouvou, vrcholových sportovců MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT.

lze připustit používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru