Česky

Česky

English

menu
zavřít

Soutěž na Divadelní park ve Zlíně má vítěze

11. 6. 2019

Aktuality

40

Zlín - Město Zlín posvětilo výsledky veřejné architektonicko-krajinářské soutěže na území tzv. Divadelního parku ve Zlíně. První cenu získala místní autorská dvojice P. Krampla a R. Talaš...

03-d.jpg

Zlín - Město Zlín posvětilo výsledky veřejné architektonicko-krajinářské soutěže na území tzv. Divadelního parku ve Zlíně. První cenu získala místní autorská dvojice P. Krampla a R. Talaš, na druhém místě se umístila brněnská skupina autorů kolem R. Baloga, a L. Šušlíkové. Do soutěže vypsané v únoru tohoto roku dorazilo celkem sedm návrhů. Stejně jako u soutěže na náměstí Míru byl celý proces veden v souladu s požadavky zákona o veřejných zakázkách a pod dohledem České komory architektů.

Oproti původnímu předpokladu se porota rozhodla udělit pouze první a druhou cenu, třetí cena udělena nebyla. K tomuto závěru porota dospěla po zjištění, že pouze tyto dva oceněné návrhy svým obsahem naplňují očekávání zadavatele pro tuto lokalitu. Za zajímavé přístupy byly dále uděleny dvě odměny.

„Lokalita za divadlem byla několik let spojována s výstavbou a i vyhlášení této soutěže vyvolalo emoce ohledně umožněné částečné dostavby rohového objektu na ulici Potoky. Věřím, že oba oceněné návrhy situaci zklidní a budoucí revitalizace této plochy bude přijata pozitivně,“ sdělil primátor Jiří Korec.

Přestože jde primárně o park, důležitá náplň tohoto prostoru by v budoucnu měla tvořit blízkost s objektem divadla. „V současné době naše divadlo nedisponuje adekvátním a důstojným vstupem do Dílny či Studia Z, natož veřejným prostorem, kde by se mohly odehrávat například různé aktivity během festivalu Setkání - Stretnutie. Oceněné návrhy jsou nadějným příslibem toho, že se situace změní a část aktivit divadla bude možno pořádat v exteriéru,“ řekl Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín a zastupitel města. „Zlín je příkladem kvalitních veřejných prostranství, jejichž podoba vznikla na základě veřejných architektonických soutěží. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v této tradici a v dohledné době zkvalitnit další lokalitu v centra města,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Adámek.

Z protokolu poroty k vítěznému návrhu autorů P. Krampla a R. Talaše:

Jako jediný z návrhů soustřeďuje pozornost mezi prostor za divadlem a organismem města. Otevřením spojovacího krčku mezi dvěma budovami divadla se z dosud vnitřního utilitárního dvoru stává otevřený městský prostor. Kašna, jejíž prostor je nově formován půlkruhem stromů, se stává novým přirozeným centrem parku. Letní scéna je přirozeně zakomponována do prostoru parku a je celoročně využitelná jako jeho součást. Inovativně je řešen jihovýchodní cíp území při vyústění ulice Divadelní, kde se nově otvírá část vodního toku, přičemž vzniká zajímavý pont de vue v průhledu na kostelní věž.“

Celkové náklady na ceny a odměny činí 500 tisíc korun, polovinu této částky pokryje dotační program Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výstava soutěžních návrhů bude probíhat od 21. června v prostorách kulturního institutu Alternativa.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru