Česky

Česky

English

menu
zavřít

Spory města a BD Podlesí končí smírem

23. 10. 2020

Aktuality

29

Zlín – Dlouholeté spory města Zlína a Bytového družstva Podlesí (BDP) končí smírem. Obě strany uzavřou dokumenty, na jejím základě bude nově nastavena jejich spolupráce...

podlesi.jpg

Zlín – Dlouholeté spory města Zlína a Bytového družstva Podlesí (BDP) končí smírem. Obě strany uzavřou dokumenty, na jejím základě bude nově nastavena jejich spolupráce. Tento způsob řešení dnes odhlasovali zastupitelé města.

„Jsem šťastná, že zvítězila snaha vyřešit sporné body před dalšími soudy. Vítězi dnešního rozhodnutí jsou zejména nájemníci, kteří bydlí v domech bytového družstva. Získali jistotu, že jejich domovy nejsou ohroženy a že se do nich bude nadále investovat. Děkuji všem aktérům, kteří k tomuto smíru přispěli,“ vzkázala Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro bytovou oblast, která se řešením situace kolem BDP zabývá.

Město a BDP, jenž spoluvlastní domy v rámci bytového družstva, se dlouhé roky nemohly shodnout na některých právech a povinnostech, která správa takového majetku vyžaduje. „Neshodli jsme se například v otázce vyúčtování nákladů a výnosů při hospodaření s bytovými domy. Důsledkem bylo, že ve sporných bodech probíhala i řada soudních sporů. Je dobře, že jsme tuto záležitost uzavřeli smírem, což je i dobrým základem pro případné hledání řešení v oblasti majetkových poměrů,“ konstatoval primátor města Jiří Korec, který byl v minulém volebním období náměstkem pro bytové záležitosti.

Obě strany nyní uzavřou Dohodu o narovnání a Smlouvu o správě společné věci. Oba dokumenty jsou založeny na několika principech. Mezi ty základní patří například to, že veškeré výnosy budou investovány zpět do bytových domů. „Díky tomuto principu se nám podařilo odstranit základní spor o výši podílu města na výnosech. Díky vložení veškerých výnosů zpět do bytových domů je ve výsledku lhostejné, kdo má na výnosech, jaký podíl,“ vysvětlila Kateřina Francová, náměstkyně primátora pro bytovou oblast.

Město a družstvo se shodly také na tom, že město se bude na části nákladů podílet paušální částkou. Tím došlo k odstranění dalšího sporného bodu, a to, na kterých nákladech, a v jaké výši, se má město konkrétně podílet. Zbývající náklady pak budou mezi město a družstvo rozděleny ve stejném poměru, v jakém mají město a družstvo nárok na výnosy z bytových domů.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru