Česky

Česky

English

menu
zavřít

Startuje čtvrtý ročník projektu Tvoříme Zlín

11. 3. 2021

Aktuality

34

Zlín - Již počtvrté mají obyvatelé Zlína možnost spolurozhodovat o rozdělení pěti milionů korun a navrhovat vlastní menší projekty k realizaci...

zlin-zalesna.jpg

Zlín - Již počtvrté mají obyvatelé Zlína možnost spolurozhodovat o rozdělení pěti milionů korun a navrhovat vlastní menší projekty k realizaci. Jejich přání se jim mohou splnit díky projektu participativního rozpočtu s názvem „Tvoříme Zlín“.

„Ve třetím ročníku se nám od navrhovatelů sešlo 34 inspirativních nápadů. Na realizaci devíti vítězných projektů se v současnosti intenzivně pracuje. Již nyní je však čas přemýšlet o návrzích, které by lidé chtěli přihlásit do letošního ročníku,“ připomíná radní Jana Bazelová.

Své návrhy budou moci lidé podávat od 1. 4. do 31. 5. 2021. Během léta bude pracovní skupina složená ze zaměstnanců statutárního města Zlína prověřovat, zda jsou návrhy reálně proveditelné. Na podzim se uskuteční představení soutěžních návrhů a veřejnost bude informována o možnosti hlasování.

„Samotné hlasování bude zahájeno v listopadu. Poté budou výsledky představeny veřejnosti a v r. 2022 se začne pracovat na realizaci vítězných návrhů,“ představila časovou osu projektu „Tvoříme Zlín“ Kamila Gamalová, koordinátora projektu Tvoříme Zlín.

Zlíňané budou moci navrhovat dva druhy projektů a to tzv. malé projekty (do 0,5 milionu korun), na které jsou vyčleněny 2 mil. Kč, a velké projekty (do 1,5 milionu korun), na které jsou vyčleněny 3 mil. Kč. Realizováno bude právě tolik projektů, kolik se jich vejde do stanoveného rozpočtu. O vítězných návrzích rozhodnou lidé v hlasování prostřednictvím internetu a mobilního telefonu. Zapojit se však mohou i Zlíňané bez přístupu na síť. Kdo nemá přístup na internet, pomohou mu s hlasováním pracovníci městského informačního centra a kanceláří místních částí.

Navrhovat projekty mohou nejen přímo obyvatelé Zlína, ale i lidé, kteří ve Zlíně „jen“ bydlí, ale nemají zde trvalé bydliště. Příkladem jsou studenti univerzity. Návrhy lze zasílat od 15 let. Podmínkou přijetí návrhu však je, že navrhovatel musí mít alespoň dva zástupce, kteří v den podání návrhu dovršili osmnácti let. Podrobná pravidla a další informace jsou k nalezení na webu města, webu projektu tedy na www.tvorimezlin.cz a na stejnojmenném facebookovém profilu https://www.facebook.com/tvorimezlin/. S dotazy se lze rovněž obracet přímo na e-mail koordinátorky projektu tvorimezlin@zlin.eu

Stav realizace projektů ze 3. ročníku:

Velké projekty (do 1,5 mil. Kč)

Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu

Bude se zadávat studie, která by měla být hotová v červenci.

Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách

Je zpracována studie. V současnosti probíhají konzultace s Národním památkovým ústavem.

 

Malé projekty (do 500 tis. Kč)

3) Veřejné WC v Centrálním parku

Byli osloveni zástupci 5 měst (Brno, Jihlava. Liberec, Olomouc, Plzeň) s nimiž byly konzultovány jejich zkušenosti s provozováním WC v parcích. Na základě těchto zkušeností určíme nejvhodnější model správy veřejného WC v Centrálním parku.

4) Tůňka Pod Stráněmi

Realizace proběhne až v září kvůli ekosystému.

5) Veřejné tábořiště na Podlesí

V současné době se vybírá vhodný mobiliář a zpracovávají se cenové nabídky.

6) Přístřešky zastávek MHD - Mokrá II, Na Drahách

Jsou zpracovány tři cenové nabídky a u jedné ze zastávek se bude vyřizovat stavební povolení.

7) Bezbariérové úpravy chodníku

Projekt byl předán Odboru dopravy Zlín, který pracuje na jeho realizaci.

8) Zvýšení kapacity parkovacích míst

Realizace závisí na vhodných klimatických podmínkách. Vodorovné značení bude hotovo do letních prázdnin.

9) Oprava průchozího chodníku mezi ul. Pod Vrškem a ul. Pod Školou

Realizace proběhne v dubnu.

Informace o realizaci dalších projektů z minulých let budou uvedeny v následujících vydáních Magazínu Zlín.

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru